Mokuna V

A ike mai la ka aha kanaka a pau o ke kahua mokomoko i ka oi ana o ka ikaika o Aiwohikupua, no ka make loa ana o ke kanaka ma ke pale wale ana no.

Ia manawa, hele mai la kekahi mau puali o Ihuanu, a olelo mai la ia Ihuanu penei: "E Ihuanu e! ke ike maopopo lea aku nei wau ano i keia manawa, aole e lanakila ana ko kakou aoao, a ma kuu manao paa hoi, e lanakila ana ka malihini maluna o kakou, no ka mea, ke ike maopopo aku la no oe, ua make loa ko kakou kanaka i ka welau wale no o koia la lima, ahona a kui maoli aku kela, lele liilii. Nolaila, ke noi aku nei au ia oe, e hui ka aha, e pono ke hoopau ka mokomoko ana, a me kou aa ana aku i ka malihini, a nolaila, e hele oe a i ka malihini, e lulu lima olua, a e haawi aku i kou aloha nona, i aloha pu ai olua me ka ike aku o ka aha ua hoomoe a pau wale ke kaua."

Iloko o keia olelo, alaila, ua ho-ai'a ka inaina wela o Ihuanu no keia olelo, me ka olelo aku, "E ko'u poe kokua, mai maka'u oukou, mai hopohopo no ka make ana o kela kanaka o kakou ma ka pale ana i ka welau o kona lima, aole anei wau i hana pela i kekahi mau la mamua ae nei maanei? A heaha la oukou i maka'u ai, a nolaila, ke hai aku nei wau ia oukou, ina i hopo oukou no kela malihini, a laila, e huna oukou i ko oukou mau maka i ke aouli, aia a lohe aku oukou ua lanakila o Ihuanu, alaila, hoomanao oukou i kuu puupuu ia Kanikapiha, ka ai a ke kumu i ao oleia ia oukou. No ka mea, ke ike nei wau, aole e lanakila mai oia maluna o'u, no ka mea, ua kani ka pola o kuu malo i keia la."

A no keia olelo a Ihuanu, i aku kona mau hoa hui mokomoko, "Auhea oe! Ua pau ka makou oelo, aohe hana i koe, kulia imua o ka ai a ke kumu a kakou i ao pu oleia mai ia makou, a ke olelo mai nei hoi oe, ua kani ka pola o ko malo, malia o lanakila oe i ua malo ou. "Alaila, nee aku la kona mau hoa mawaho o ka aha.

Ia Ihuanu nae e olelo kaena ana ia ia iho imua o kona mau hoa no kona lanakila maluna o Aiwohikupua, alaila, oi mai la o Aiwohikupua a kokoke iki ma ke alo o Ihuanu, upoipoi ae la oia i kona mau lima ma ka poohiwi, me he moa kane la e hoomakaukau ana no ke kani ana, a olelo aku la oia ia Ihuanu, "E Ihuanu! Kuiia i kuu piko a pololei i eha kauna kui?"

A lohe o Ihuanu i keia kaena a Aiwohikupua e kui, alaila, leha ae la na maka o Ihuanu a puni ka aha, iku aku la oia e hiiia mai ana kekahi keiki opiopio loa, alaila, olelo aku la o Ihuanu ia Aiwohikupua, "Aole na'u oe e kui, na kela wahi keiki e hiiia mai la, nana oe e kui, a oia kou hoa hakaka."

A lohe o Aiwohikupua i keia olelo, he mea e kona ukiuki, ia manawa, pii ae la ka ula o Aiwohikupua, a puni ke kino, me he mea la ua hooluuia i ke koko o na hipa keiki. Huli ae la oia a kupono imua o ka aha, a olelo aku la, "Owai keia kanaka i aa mai ai oia i ke keiki Kauai nei, nolaila, ke olelo nei wai i keia, he hiki i kuu Akua ke haawi mai ia'u e lanakila maluna o keia kanaka, a e hoolilo ae kuu Akua i ke poo o ko oukou ikaika i mea milimili na kuu mau hoewaa."

Alaila, kukuli iho la o Aiwohikupua a pula aku la i kona mau Akua penei: "E Lanipipili, Lanioaka, Lanikahuliomealani, e lono, e Hekilikaakaa, a me Nakolowailani, i keia la, e ike mai oukou ia'u i ka oukou kama, ka oukou pua i koe ma ke ao nei, ma keia la, e haawi mai oukou i ka ikaika a pau maluna o ka oukou kama nei, e hiki no ia oukou ke hoohala i kana puupuu ma kona kui ana mau i ka oukou kama, a ke noi aku nei wau e haawi mai i ke poo o Ihuanu i kuu lima, i mea paani na ko'u mau hoewaa, i ike ai keia aha a pau, owau ke lanakila maluna o keia kanaka o Okipoepoe Oleia. Amene." (Amama.)

A pau kana pule ana, ku ae la o Aiwohikupua iluna me ka maka ikaika a makaukau no ka hoouka kaua, a ninau aku la ia Ihuanu, "Ua makaukau anei oe e kue mai ia'u?"

Olelo mai la o Ihuanu, " Aole au e kui aku ia oe, nau e kui mua mai ia'u."

A lohe ke kumu kui a Ihuanu i keia mau olelo, hele mai la a ma ke aoao o Ihuanu, i mai la, "Hawawa oe e kuu haumana, ina e kena hou mai kela, alaila, e hoomaka oe e kui me kou ikaika a pau, no ka mea, o kona manawa e kena mai ai e kui, oia iho la no ka hoomaka ana," a nolaila, ua pono keia ia Ihuanu.

A pau ka laua kamailio ana, ninau hou aku la o Aiwohikupua ia Ihuanu, "Ua makaukau anei oe e kui mai ia'u; ina he manao e kui, kui mai I kuu maka."

Ia manawa, i waiho koke mai ana o Ihuanu i ka puupuu, hu ka makani ma ka papalina o Aiwohikupua, aole nae i ku, no ka mea, ua alo o Aiwohikupua, oia ka mea i hala'i.

A hala ka puupuu a Ihuanu, e waiho koke ae ana o Aiwohikupua i kana puupuu, ke no i ka houpo, hula ma ke kua; ia manawa, kaikai ae la i Aiwohikupua i ke kanaka me kona lima, a kowali ae la ia Ihuanu imua o ke anaina, a kiola aku la i waho o ka aha, a lanakila iho la o Aiwohikupua maluna o Ihuanu uwauwa aku la ka pihe me ka hui o ka aha i ka poe makaikai.

A make iho la o Ihuanu, hele mai la kona mau hoa, e waiho ana, na mea hoi nana i olelo mai e hooki ka hakaka, me ka ninau iho, "E Ihuanu! ua hiki anei i ko ai i ao oleia ia makou ke hoola ia oe, e hakaka hou me kela kanaka ikaika lua ole?" Oia ke olelo henehene a kona mau hoa.

I ka lehulehu e lulumi ana no ka make o Ihuanu ko lakou Pukaua, a e uwe ana hoi, hele aku la o Aiwohikupua, a oki ae la i ke poo o Ihuanu, a me ka laau palau a Ihuanu, a kiola aku la i kona mau hookele, oia ka hooko hope loa ana o kana pule. A pau keia mau mea, haalele o Aiwohikupua i ka aha, a hoi aku la a kau iluna o na waa, a holo aku la, kui aku la ka lono o keia make a puni o Kohala, Hamakua, a puni o Hawaii.

Holo aku la lakou nei a kau i Honokaape, ma Waipio, malaila aku a waho o Paauhau, nana ae la lakou e ku ana ka ea o ka lepo o uka, ninau aku la o Aiwohikupua i kona Kuhina, "Heaha la kela lehulehu e paapu mai nei o uka? He mokomoko no paha? Ina he ana mokomoko kela, e hele hou kaua e makaikai."

Olelo aku la Kona Kuhina, "Ua oki ia manao ou, no ka mea, aole he huakai mokomoko ka kaua i hele mai nei, he huakai imi wahine ka kaua."

I mai o Aiwohikupua i ke Kuhina, "Kaheaia aku na hookele, e hooponopono ae na waa a holo pololei aku i ke awa, i lohe aku kakou i kela lehulehu." A hookoia ko ke Alii makemake, a holo aku lakou a malalo o ka pali kahakai, ninau aku la i na wahine e kuiopihi ana, "Heaha kela lehulehu o uka?"

Hai mai la na wahine ia lakou, "He ana hookuku mokomoko, a o ka mea oi o ka ikaika, alaila, oia ke hoounaia e hele e kuikui me ke kanaka Kauai i hakaka mai nei me Ihuanu, a make mai nei ua o Ihuanu; oia ia pihe e uwa ala."

A no keia mea, kena koke ae la o Aiwohikupua e hekau na waa, a lele aku la o Aiwohikupua, o kona Kuhina aku me na hookele elua, pii aku la lakou nei a hiki i ka aha mokomoko, aia nae lakou ma kahi kaawale mai e nana ana i ka aha.

Alaila, hele mai la kekahi kamaaina ma ko lakou nei wahi e noho ana, ninau aku la o Aiwohikupua i ka hana a ka aha, haiia mai la e like me ka olelo a kela mau wahine i olelo ai.

Olelo aku la o Aiwohikupua i kahi kamaaina, "E hele oe a olelo aku, owau kekahi e lealea me kela poe, aole nae e lealea me ka poe ikaika ole."

I mai la ua wahi kamaaina nei, "Hookahi no ikaika o keia aha o Haunaka, a oia ke hoounaia ana i Kohala, e hakaka me ke kanaka Kauai."

Olelo aku ka o Aiwohikupua, "E hele koke oe, a olelo aku ia Haunaka e lealea maua."

A hiki aku ua wahi kanaka kamaaina nei a halawai me Haunaka; a lohe o Haunaka i keia mau olelo, lulu iho la oia i kona mau lima, paipai ae la i ka umauma, keekeehi na wawae, a peahi mai la ia Aiwohikupua e hele aku iloko o ka aha, a hele aku la o Aiwohikupua, a wehe ae la i kona kihei, a kaei ae la ma kona puhaka.

Ia Aiwohikupua ma ka aha, olelo aku la oia imua o Haunaka , "Aole e eha ke keiki Kauai ia oe, he lala kamahele no ka laau ku i ka pali."

Ia manawa a Aiwohikupua e kamailio ana no keia mau mea, kahea mai la mawaho o ka aha he wahi kanaka i ike i ka hakaka ana a Aiwhokupua me Ihuanu, "E Haunaka, a me ka aha, aole oukou e pakele i keia kanaka, ua like ka puupuu o keia kanaka me ka pololu, hookahi no kui ia Ihuanu, hula pu ka puupuu ma ke kua, a o ke kanaka no keia i make mai nei o Ihuanu."

Ia manawa, lalau mai la o Haunaka i na lima o Aiwohikupua, a aloha mai la oia, a o ka pau no ia, hoaikane laua, hui ka aha. A haalele lakou ia wahi, hele pu aku la o Aiwohikupua ma me ke aikane a kau lakou la ma na waa, a holo aku la a pae i Laupahoehoe.


Mokuna I ] Mokuna II ] Mokuna III ] Mokuna IV ] [ Mokuna V ] Mokuna VI ] Mokuna VII ] Mokuna VIII ] Mokuna IX ] Mokuna X ] Mokuna XI ] Mokuna XII ] Mokuna  XIII ] Mokuna XIV ] Mokuna XV ] Mokuna XVI ] Mokuna XVII ] Mokuna XVIII ] Mokuna XIX ] Mokuna XX ] Mokuna XXI ] Mokuna XXII ] Mokuna XXIII ] Mokuna XXIV ] Mokuna XXV ] Mokuna XXVI ] Mokuna XXVII ] Mokuna XXVIII ] Mokuna XXIX ] Mokuna XXX ] Mokuna XXXI ] Mokuna XXXII ] Mokuna XXXIII ] Mokuna XXXIV ]