Mokuna XXIII

He mea kaumaha loa ia Laieikawai no ka make ana o kana kane, nolaila i kanikau ai oia hookahi anahulu me elua mau la keu (umikumamalua la), no ke aloha ia ia.

Iloko o keia mau la kanikau o Laieikawai, he mea haohao loa ia i kona mau hoa kuka, no ka mea, ua kauoha mua o Laieikawai mamua o ko laua iho ana i kai o Keaau.

"He umikumamakahi la e kali ai" kona mau hoa ia ia, a i "hoi ole aku" i na la i kauohaia e like me ka kakou kamailio ana ae nei ma ka Mokuna XXII, alaila, maopopo ua pono ole.

A no ka hala ana o ka manawa a Laieikawai i kauoha ai i kona mau hoa, nolaila, ala ae la na kaikuahine o Aiwohikupua i ke kakahiaka nui o ka umikumamalua o ka la iho aku e ike i kapono o ko lakou hoa.

A hiki lakou ma Keaau, ia lakou e kokoke aku ana e hiki, ike mua mai la o Laieikawai i kona mau hoa, paiauma mai la me ka uwe.

Aka, he mea haohao nae ia i kona mau hoa ka uwe ana, a ua akaka kana kauoha "ua pono ole, laua." Ma ka uwe ana a Laieikawai, a me na helehelena o ka poina; no ka mea, aia o Laieikawai e kukuli ana i ka honua, a o kekahi limu, ua pea ae la ma ke kua, a o kekahi lima, aia ma ka lae, a uwe hele aku la oia penei:

O oukou ia---e, auwe!
Eia wau la,
Ua haalulu kuu manawa,
Ua nei nakolo i ke aloha,
I ka hele o ke kane he hoa pili---e.
       Ua hala---e.

Ua hala kuu lehua ala Kookoolau,
I ka nae kolopua,
Ulili nae o olopua,
Haihai pua o kuu manawa---e.
       Ei---e.

Eia wau la ua haiki,
Ua kupu lia halia i ka mana---o---e,
Ke hoopaele mai nei i kuu manawa,
I ke aloha---la,
       Auwe kuu ka---ne.

A lohe kona mau hoa i keia uwe a Laieikawai, uwe like ae la lakou a pau.

A pau ka lakou pihe uwe, olelo mai la o Kahalaomapuana, "He mea kupanaha, ia kakou e uwe nei, o ka hamama wale iho no ka ko'u waha, aole a kahe mai o ka waimaka, o ke kaea pu wale ae la no ia, me he mea la i pania mai ka waimaka."

I mai la na kaikuaana, "Heaha la?"

I aku la o Kahalaomapuana, "Me he mea la aole i poino ka kakou kane."

Olelo mai la o Laieikawai, "Ua make, no ka mea, ia maua no i iho mai ai a mauka ae nei la, o ka hiki mai no hoi ia i kai nei, olelo mai no kela ia'u 'e iho e oe mamua, e pii ae au e ike i ko kaikoeke, e kali nae oe ia'u a i po keia la, a ao ka po, a po hou ua la, alaila, ua make au,' pela kana kauoha ia'u. Kali iho nei wau a hala kona manawa i kauoha ai, manao ae nei au ua make, oia wau i noho iho nei a hiki wale mai nei oukou la e uwe aku ana wau."

I mai la o Kahalaomapuana, "Aole i make, nanaia aku i keia la, ua oki ka uwe."

A no keia olelo a Kahalaomapuana, kakali aku la lakou a hala na la eha, aole lakou i ike i ke ko o ka Kahalaomapuana mea i olelo ai. Nolaila, hoomau hou aku la o Laieikawai i ka uwe i ke ahiahi o ke kolu o ka la a po, mai ia po a wanaao, akahi no a loaa ia ia ka hiamoe.

Ia Laieikawai i hoomaka iho ai e hookau hiamoe, ku ana no o Halaaniani me ka wahine hou, a hikilele ae la o Laieikawai, he moeuhane ka.

Ia manawa no, ua loaa ia Mailehaiwale he moeuhane, ala ae la oia a kamailio aku la ia Mailelaulii a me Mailekaluhea i kea moe.

E kamailio ana no lakou no kela moe, ia manawa, puoho mai la o Laieikawai, a hai mai la i kana moe.

I aku la o Mailelaulii, "O ka makou no hoi ia e kamailio nei, he moe no Mailehaiwale."

E hahai ana no lakou i na moeuhane, puoho mai la o Kahalaomapuana mai ka hiamoe mai, a ninau mai i ka lakou mea e kamailio ana.

Hai mai la o Mailehaiwale i ka moe i loaa ia ia, "I uka no i Paliuli, hele ae la no o Halaaniani a lawe ae ana no ia oe, (Kahalaomapuana,) a hele aku nei no olua ma kahi e aku, ku aku nei ko'u uhane nana ia olua, hikilele wale ae nei no hoi au."

Hai ae la no hoi o Laieikawai i kana moe, i mai la o Kahalaomapuana, "Aole i make o Halaaniani, kali aku kakou, mai uwe, hoopau waimaka."

A no keia mea, hooki loa ae la o Laieikawai i kana uwe ana, hoi aku la lakou iuka o Paliuli.

(Ma keia wahi, e kamailio kakou no Halaaniani, a maanei kakou e ike ai i kona kalohe launa ole.)

Ma kela olelo a Halaaniani ia Laieikawai e pii e halawai me Malio. Ia laua i hookaawale ai mahope iho o ka Halaaniani kauoha ana ia ia. 

Pii aku la oia a halawai pu me Malio, ninau mai la kona kaikuahine, "Heaha kau o uka nei?"

I aku la o Halaaniani, "I pii hou mai nei wau ie oe, e hooko mai oe i ko'u makemake, no ka mea, ua ike hou au he kaikamahine maikai i like kona helehelena me ko Laieikawai.

"Me ke awakea o nehinei, ia'u i puka ae ai iwaho mai ko maua hale ae. Ike aku la wau i keia kaikamahine opiopio i maimai kona mau helehelena; nolaila, ua pauhia mai wau e ka makemake nui.

"A no ko'u manao o oe no ka mea nana e hoopomaikai nei ia'u ma na mea a'u e makemake ai, nolaila wau i hiki hou mai nei."

I aku o Malio i kona kaikunane, "O Laielohelohe na, o kekahi moopuna a Waka, ua hoopalauia na Kekalukaluokewa, a wahine haoa. Nolaila, a hele oe e makai i ka hale o ua kaikamahine la me ko ike oleia mai, i eha la au e makai aku ai, a ike oe i kana hana mau, alaila, hoi mai oe a hai mai ia'u, alaila, na'u e hoouna aku ia oe e hoowalewale i ua kaikamahine la. Aole e loaa ia'u ma kuu mana, no ka mea, elua laua."

A no keia olelo a Malio, hele aku la o Halaaniani e hoohalua mau mawaho o ko Laielohelohe hale me kona ike oleia mai, kokoke alua anahulu kona hookalua ana, alaila, ike oia i ka Laielohelohe hana, he kui lehua. Hoomau pinepine aku la oia a nui na la, aia no oia i hoomau ana i kana hana he kui lehua.

Hoi aku la o Halaaniani e halawai me ke kaikuahine e like me kana kauoha, a hai aku la i na mea ana i ike ai no Laielohelohe.

A lohe o Malio i keia mau mea, alaila, hai aku la oia i na mea hiki ke hanaia aku no Laielohelohe e kona kaikunane, me ka i aku ia Halaaniani, "E hoi oe a ma ka waenakonu o ka po, alaila, pii mai oe i o'u nei, i hele aku ai kaua ma kahi o Laielohelohe."

Hoi aku la o Halaaniani, a kokoke i ka manawa i kauo haia nona, alaila, ala mai la oia a halawai me kona kaikuahine. Lalau ae la kona kaikuahine i ka pu la-i, a hele aku la me kona kaikunane, a kokoke aku la laua ma kahi a Laielohelohe e kui kehua mau ai. 

Ia manawa, olelo aku la o Malio ia Halaaniani, "E pii oe maluna o kekahi laau, ma kahi ou e ike aku ana ia Laielohelohe, a malaila oe e noho ai. E hoolohe mai oe i ke kani aku a kuu pu la-i, elima a'u puhi ana, ina ua ike oe e a-u ana kona maka i kahi i kani aku ai ka pu la-i, alaila ka hoi loaa ia kaua, aka hoi, i aluli ole ae kona mau maka i kuu hookani aku, alaila, aole e loaa ia kaua i keia la."

Ia laua no e kamailio ana no keia mau mea, uina mai ana kahi a ua o Laielohelohe e kui lehua ai, i nana aku ka hana o laua, o Laielohelohe e haihai lehua ana.

Ia manawa, pii ae la o Halaaniani ma kekahi kumu laau a nana aku la. Ia ianei maluna i ka laau, kani ana ka pu la-i a Malio, kani hou aku la o ka lua ia, pela a hiki i ka lima o ke kani ana o ka pu la-i, aole o Halaaniani i ike iki ua huli ae ka maka a hoolohe i keia mea kani. 

Kali ma i la o Malio o ka hoi aku o Halaaniani e hai aku i kana mea i ike ai, aole nae i hoi aku, nolaila, hoomau hou aku la o Malio i ke puhi i ka pu la-i elima hookani ana, aole no i ike iki o Halaaniani i ka nana o Laielohelohe i keia mea, a hoi wale no.

Hoi aku la Halaaniani a kamailio aku i kona kaikuahine, i mai la kona kaikuahine, "Loaa ole ae la ia kaua i ka pu la-i, i kuu hano aku ia loaa?"

Hoi aku la laua ma ko laua wahi, a ma kekahi kakahiaka ae, hiki hou no laua i kahi mua a laua i hoohalua ai. 

Ia laua nei a hiki iho, hiki ana no o Laielohelohe ma kona wahi mau. Mamua nae o ko laua hiki ana aku, ua hai mua aku o Malio i kana olelo i kona kaikunane penei:

"E haku oe i lehua, e huihui a lilo i mea hookahi, aia lohe oe i kuu hookani aku i ka hano, oia kou wa e hookuu iho ai i kela popo lehua iluna pono ona, malia o hoohuoi kela ia mea."

Pii ae la o Halaaniani iluna o kekahi laau ma kahi kupono ia Laielohelohe. Ia wa no, kani aku la ka hano a Malio, ia wa no hoi ko Halaaniani hoolei ana iho i ka popo lehua mai luna iho o ka laau, a haule pololei iho la ma ke alo ponoi o Laielohelohe. Ia manawa, alawa pono ae la na maka o Laielohelohe iluna, me ka olelo ae, "Ina he kane oe ka mea nana keia makana, a me keia hano e kani nei, alaila, na'u oe, ina he wahine oe, alaila i aikane oe na'u."

A lohe o Halaaniani i keia olelo, he mea manawa ole ia noho ana ilalo e hui me kona kaikuahine.

Ninau mai o Malio, hai aku la oia i kana mea i ike ai no Laielohelohe.

I aku o Malio ia Halaaniani, "E hoi kaua a kakahiaka hiki hou mai kaua ianei, ia manawa e lohe maopopo aku ai kaua i kona manao."

Hoi aku la laua, a ma kekahi kakahiaka ana ae, pii hou aku la, Ia laua i hiki aku ai a noho iho, hiki mai la o Laielohelohe ma kona wahi mau e kui kehua ai. 

Ia manawa, hookani aku la o Malio i ka hano ia Laielohelohe e hoomaka aku ana e ako lehua, aole nae e hiki, no ka mea, ua lilo loa o Laielohelohe i ka hoolohe i ka mea kani.

Ekolu hookani ana a Malio i ka hano.

Ia manawa no, pane mai o Laielohelohe, "Ina he wahine oe ka mea nana keia hano, a laila, e honi no kaua."

A no keia oleo a Laielohelohe, hopuka aku la o Makio imua o Laielohelohe, a ike mai la keia ia ianei, a he mea malihini hoi ia i ko Laielohelohe mau maka.

Ia wa, hoomaka mai la kela e hooko e like me kana olelo mua ma ka honi ana o laua.

A no ka hahai ana mai o Laielohelohe e honi me Malio, i aku o Malio, "Alia kaua e honi, me kuu kaikunane mua oe e honi aku ai, a pau ko olua manawa, alaila, honi aku kaua."

I mai o Laielohelohe, "E hoi oe a kou kaikunane, mai hoike mai ia ia imua o'u, e hoi olua ma ko olua wahi, mai hele hou mai. No ka mea, o oe wale no ka'u mea i ae aku e haawi i ko'u aloha nou ma ko kaua honi ana, aole au i ae me kekahi mea e ae. Ina e hooko au i kau noi, alaila, ua kue wau i ka olelo a ko'u mea nana e malama maikai nei."

A lohe o Malio i keia olelo, hoi aku la a hai i kona kaukunane, me ka i aku, "Ua nele ae nei kaua i keia la, aka, e hoao wau ma kuu mana, i ko ai kou makemake."

Hoi aku la laua a hiki i ka hale, ia manawa, kena ae la oia ia Halaaniani e hele e makai aku ia Laieikawai. 

Ia Halaaniani i hiki ai ma Keaau, mamuli o ke kauoha a kona kaikuahine, aole oia i ike a i lohe hoi no Laieikawai.


Mokuna I ] Mokuna II ] Mokuna III ] Mokuna IV ] Mokuna V ] Mokuna VI ] Mokuna VII ] Mokuna VIII ] Mokuna IX ] Mokuna X ] Mokuna XI ] Mokuna XII ] Mokuna  XIII ] Mokuna XIV ] Mokuna XV ] Mokuna XVI ] Mokuna XVII ] Mokuna XVIII ] Mokuna XIX ] Mokuna XX ] Mokuna XXI ] Mokuna XXII ] [ Mokuna XXIII ] Mokuna XXIV ] Mokuna XXV ] Mokuna XXVI ] Mokuna XXVII ] Mokuna XXVIII ] Mokuna XXIX ] Mokuna XXX ] Mokuna XXXI ] Mokuna XXXII ] Mokuna XXXIII ] Mokuna XXXIV ]