Mokuna XXVII

Ma keia Mokuna, e kamailio kakou no ke kii ana o Kahalaomapuana ia Kaonohiokala i kane hoopalau na Laieikawai, a me kona hoi ana mai. 

A pau ke kauoha a Kahalaomapuana i kona mau kaikuaana, a makaukau hoi kona hele ana.

Ma ka puka ana o ka la, komo ae la o Kahalaomapuana iloko o Kuhanilulumoku, a au aku la ma ka moana a hiki i Kealohikani, eha malama me ke anahulu, hiki keia ioloko o Kealohilani.

Ia laua  i hiki aku ai, aole laua i ike ia Mokukelekahiki ke kiai nana e malama ko Kaonohiokala waiwai, kona Kuhina Nui hoi iloko o Kealohilani, elua anahulu ko laua kali ana, hoi mai o Mokukelekahiki mai ka mahina mai.

Hoi mai la o Mokukelekahiki, e moe ana keia moo iloko ka hale, i ke poo no piha o loko o ua hale nui nei o Mokukelekahiki, o ke kino no a me ka huelo o ua moo nei, iloko no o ke kai.

He mea weliweli ia Mokukelekahiki ka ike ana i ua moo nei, lele aku la oia a hiki iluna o Nuumealani, ilaila o Kaeloikamalama ke kupua nui nana e pani ka puka o ka pea kapu o kukulu o Tahiti, kahi i hunaia'i o Kaonohiokala.

Hai aku la o Mokukelekahiki ia Kaeloikamalama i kona ike ana i ka moo. Ia manawa, lele aku la o Kaeloikamalama me Mokukelekahiki, mai lua mai o Nuumealani, he aina aia i ka lewa.

Ia hiki ana mai o Mokukelekahiki ma ma ka hale e moe nei ka moo.

Ia manawa, olelo aku la o Kihanuilulumoku (ka moo) ia Kahalaomapuana, "I hiki mai auanei keia mau kanaka e lele mai nei i o kaua nei, alaila, e luai aku wau ia oe a kau ma ka a-i o Kaeloikamalama, a i ninau ae ia oe, alaila, hai aku oe, he kama oe na laua, a i ninau mai i ka kaua hana i hiki mai ai, alaila, hai aku oe."

Aole i upuupu iho mahope iho o ka laua kamailio ana, halulu ana o Mokukelekahiki laua me Kaeloikamalama ma ka puka o ka hale. 

I nana aku ka hana o ua moo nei, e ku mai ana o Kaeloikamalama me ka laau palau, o Kapahielihonua ka inoa, he iwakalua anana ka loa, eha kanaka nana e apo puni. Manao iho la ka moo he luku keia, aia nae e oniu ana o Kaeloikamalama i ka laau palau i ka welau o kona lima.

Ia manawa, hapai mai la o Kihanuilulumoku i kona huelo mailoko ae o ka moana, pii ke kai iluna, me he poi ana a ka nalu i ke kumu pali, me he akuku nalu la i poi iloko o ka malama o Kaulua, pii ke ehu o ke kai iluna, pouli ka la, ku ka punakea iuka.

Ma ia wa, kau mai la ka weli ia Kaeloikamalama ma, hoomaka laua e holo mai ke alo aku o ua moo nei.

Ia manawa, luai aku ana o Kihanuilulumoku ia Kahalaomapuana, kau ana iluna o ka a-i o Kaeloikamalama.

Ninau ae la o Kaeloikamalama, "Nawai ke kama o oe?"

I aku la o Kahalaomapuana, "Na Mokukelekahiki, na Kaeloikamalama; na kupua nana e malama ka pea kapu o kukulu o Tahiti."

Ninau laua, "Heaha ka huakai au e kuu kama i hiki mai ai?"

Hai aku la o Kahalaomapuana, "He huakai imi Lani."

Ninau hou laua, "Imi i ka Lani owai?"

"O Kaonohiokala," wahi a Kahalaomapuana, "ka Lani kapu a Kaeloilamalama laua o Mokukelekahiki."

Ninau hou no laua, "A loaa o Kaonohiokala, heaha ka hana?"

I aku la o Kahalaomapuana, "I kane na ke kaikamahine Alii o Hawaiiakea, na Laieikawai, ke Haku o makou."

Ninau hou no laua, "Owai oe?"

Hai aku la keia, "O Kahalaomapuana, ke kaikamahine muli a Moanalihaikawaokele laua me Laukieleula."

A lohe i Kaeloikamalama laua me Mokukelekahiki, he mea e ko laua aloha, ia manawa, kuu iho la mai ka a-i iho, honi aku la i ka ihu o ke kaikamahine.

No ka mea, o Mokukelekahiki, a me Kaeloikamalama, he mau kaikunane no Laukiekeula ka makuahine o lakou me Aiwohikupua.

I aku la o Kaeloikamalama, "E hele kaua a loaa ke alanui, alaila, pii aku oe."

Hele aku la laua hookahi anahulu, hiki i kahi e pii ai, kahea aku la o Kaeloikamalama, "E ka Lanalananuiaimakua---e! kuuia mai ke alanui, i pii aku wa---u! ua hewa o lalo nei!"

Aole i upuupu iho, kuu mai ana o Lanalananuiaimakua i ka punawelewele hihi pea ka lewa.

Ia manawa, aoao aku la o Kaeloikamalama, "Eia ko alanui, i pii auanei oe a hiki iluna, a i ike oe hookahi hale e ku ana iloko o ka mahina, aia ilaila o Moanalihaikawaokele o Kahakaekaea ia aina.

"I nana aku auanei oe, ka elemakule e loloa ana ka lauoho, ua hina ke poo, o Moanalihaikawaokele no ia. Ina e noho ana iluna, mai wikiwiki aku oe, o ike e mai auanei kela ia oe, make e oe, aole e lohe i kau olelo, kuhi auanei ia oe he mea e.

"Kali aku oe a moe, e huli ana ke alo i lalo, aole i moe, aka, i nana aku oe, a i huli ke alo iluna, ua moe ka hoi, alaila, hele aku oe, mai hele oe ma ka makani, hele oe ma ka lulu, a noho iluna o la umauma, paa oe a paa i ka umiumi, alaila, kahea iho oe:

"E Moanalihaikawaokele---e!
Eia wau he kama nau,
He kama na Laukieleula,
He kama na Mokukelekahiki.
He kama na Kaeloikamalama,
Na kaikunane o kuu makuahine;
Makuakane, makuakane hoi,
O o'u me o'u kaikuaana,
Me kuu kaukunane o Aiwohikupua hoi.
Homai he ike, he ike nui, he ike loa,
Kuuia mai kuu Lani,
Kuu kaikunane Haku---e.
E ala! E ala mai o---e!"

"Pela auanei oe e hea iho ai, a ina e ninau mai kela ia oe, alaila, hai aku oe i kau huakai i hele mai ai. 

"I pii auanei oe, a i uhi ke awa, na ko makuakane ia hana, i hiki mai ke anu ma ou la, mai maka'u oe. Alaila, pii no oe, a i honi oe i ke ala, o ko makuahine no ia, nona ke ala, alaila, palekana, kokoke oe e puka iluna, pii no oe, a i o mai auanei ka kukuna o ka la, a i keehi ka wela ia oe mai maka'u oe, i ike auanei oe i ka oi o ka niho o ka la, alaila, hoomanawanui aku no oe a komo i ka malu o ka mahina, alaila, pau ka make, o ko komo no ia iloko o Kahakaekaea."

A  pau ka laua kamailio ana no kea mau mea; pii aku la o Kahalaomapuana, a ahiahi, paa oia i ke awa, manao ae la keia o ka ka makuakane hana ia, mai ia po a wanaao. honi oia i ke ala o ke kiele, manao ae la keia o ka makuahine ia, mai ia wanaao kiekie ka la, loaa oia i ka wela o ka la, manao ae la oia, o ka hana keia a kona kaikunane.

Ia manawa, ake aku la keia e komo i ka malu o ka mahina, a ma ke ahiahi, hiki aku la oia i ka malu o ka mahina, manao ae la keia, ua komo i ka aina i kapaia o Kahakaekaea. 

Ike aku la oia i keia hale nui e ku ana, ua po iho la, hele aku la oia ma ka lulu, aia no e ala mai ana o Moanalihaikawaokele, hoi mai la oia a ma kahi kaawale, e kali ana o ka moe iho, e like me ke kuhikuhi a Kaeloikamalama. Aole nae i loaa ka hiamoe ia Moanalihaikawaokele.

A ma ka wanaao, hele aku la keia, iluna ke alo o Moanalihaikawaokele, manao ae la keia ua hiamoe, holokiki aku la keia a paa ma ka umiumi o ka makuakane, kahea iho la e like me ke aoao ana a Kaeloikamakama i hoikeia maluna.

Ala ae la o Moanalihaikawaokele, ua paa kahi e ikaika ai, o ka umiumi, kupaka ae la aole e hiki, ua paa loa ka umiumi ia Kahalaomapuana, o i noke i ke kupaka i o ianei, a pau ke aho o Moanalihaikawaokele.

Ninau ae la, "Nawai ke kama o oe?"

I aku la keia, "Nau no."

Ninau hoe kela, "Na'u me wai?"

Hai aku keia, "Nau no me Laukieleula."

Ninau hou kela, "Owai oe?"

"O Kahalaomapuana."

I ae la ka makuakane, "Kuuia ae kuu umiumi, he kama io oe na'u."

Kuu ae la keia, ala ae la ka makuakane, a hoonoho iho la iluna o ka uha, uwe iho la, a pau ka uwe ana, ninau iho ka makuakane, "Heaha kau huakai i hiki mai ai?"

"He huakai imi Lani," wahi a Kahalaomapuana.

"Imi owai ka Lani e imi ai?"

"O Kaonohiokala," wahi a ke kaikamahine.

"A loaa ka Lani, heaha ka hana?"

I aku la o Kahalaomapuana, "I kii mai nei au i kuu kaikunane Haku, i kane na ke kaukamahine Alii o Hawaiiakea, na Laieikawai, ke aikane Alii a makou, ko makou mea nana i malama."

Hai aku la oia i na mea a pau i hanaia e ko lakou kaikunane, a me ka lakou aikane. 

I mai la o Moanalihaikawaokele, "Aole na'u e ae aku, no ko makuahine wale no e ae aku, ka mea nana ke Alii, aia ke noho la i kahi kapu, kahi hiki ole ia'u ke hele aku, aia hanawai ko makuahine, alaila, hoi mai i o'u nei, a pau na la haumia o ko makuahine, alaila, pau ka ike ana me a'u, hoi no me ke Alii.

"Nolaila, e kali oe, a hiki i na la mai o ko makuahine, i hoi mai kela, alaila, hai aku oe i kau huakai i hiki mai ai ianei."

Kakali iho la laua ehiku la, maopopo iho la na la e hanawai ai o Laukieleula.

I aku la o Moanalihaikawaokele ia Kahalaomapuana, "Ua kokoke mai ka la e mai ai ko makuahine, nolaila, ma keia po e hele mua oe ma ka Halepea, malaila oe e moe ai, i hiki mai kela i kakahikaka, e moe aku ana oe i ka hale, aole ona wahi e hele e aku ai, no ka mea, ua haumia, ina e ninau ia oe, hai pololei aku no oe e like me kau olelo ia'u."

Ma ia po iho, hoouna aku la o Moanalihaikawaokele, ia Kahalaomapuana iloko o ka Halepea.


Mokuna I ] Mokuna II ] Mokuna III ] Mokuna IV ] Mokuna V ] Mokuna VI ] Mokuna VII ] Mokuna VIII ] Mokuna IX ] Mokuna X ] Mokuna XI ] Mokuna XII ] Mokuna  XIII ] Mokuna XIV ] Mokuna XV ] Mokuna XVI ] Mokuna XVII ] Mokuna XVIII ] Mokuna XIX ] Mokuna XX ] Mokuna XXI ] Mokuna XXII ] Mokuna XXIII ] Mokuna XXIV ] Mokuna XXV ] Mokuna XXVI ] [ Mokuna XXVII ] Mokuna XXVIII ] Mokuna XXIX ] Mokuna XXX ] Mokuna XXXI ] Mokuna XXXII ] Mokuna XXXIII ] Mokuna XXXIV ]