Mokuna XVII

I kela wa, lele Kaawale loa aku la laua a hala loa i luna lilo, i nana iho ka hana o ua o Ulili ma i kea lalo i ua moo nei, e eku ana i ka honua me he Oopalau la, alaila, he mea weliweli ia laua i ka nana aku, maopopo iho la ia laua, ua pau ko lakou poe kanaka i ka make, hoi aku la laua a olelo aku la ia Aiwohikupua i ka laua mea i ike ai.

Ia manawa, kiiia aku la o Kalahumoku, ka ilio nui ai kanaka a Aiwohikupua e hele e pepehi i ka moo a make, alaila, luku aku i na kaikuahine o Aiwohikupua.

I ka hiki ana o Kalahumoku ua ilio ai kanaka o Tahiti imua o kana moopuna (Aiwohikupua), "E pii oe i keia la e luku aku i o'u mau kaikuahine," wahi a Aiwohikupua, "a e lawe pu mai ia Laieikawai."

Mamua o ko ka ilio pii ana e luku i na kaikuahine o Aiwohikupua, kauoha mua ua Ilio nei i ke Alii, a me na kaukaualii, a me na kanaka a pau, a penei kana olelo kauoha: "Auhea oukou, ma keia pii ana a'u, e nana oukou i keia la iuka, ina e pii ka ohu a kupololei i luna a kiekie loa, ina e hina ka ohu ma ka lulu, alaila, ua halawai wau me Kihanuilulumoku, manao ae oukou ua hoaikane maua. Ina hoi e hina ana ka ohu i ka makani, alaila, ua hewa o uka, ua hakaka maua me ua moo nei. Alaila, o ka pule ka oukou i ke Akua ia Lanipipili, nana ae oukou i ka ohu a i hina i kai nei, ua lanakila ka moo; aka hoi, i pii ka ohu i luna a hina i luna o ke kuahiwi, alaila, ua hee ka moo; o kou kakou lanakila no hoi ia. Nolaila, e hoomau oukou i ka pule a hoi wale mai au."

I ka pau ana o keia mau kauoha, pii aku la ka ilio, hoouna pu aku la o Aiwohikupua ia Ulili laua me Akikeehiale, i mau elele na laua e hai mai ka hana a ka moo me ka Ilio.

I ka ilio i hiki aku ai iuka ma kahi kokoke i Paliuli, ua hiamoe nae o Kihanuilulumoku ia manawa. I ua moo nei e moe ana, hikilele ae la oia mai ka hiamoe ana, no ka mea, ua hoopuiwaia e ka hohono ilio, ia manawa nae, ua hala hope ka moo i ka ilio, e hele aku ana e loaa ke kiai mua o ke Alii Wahine.

Ia manawa, hanu ae la ka moo ka hookalakupua hoi o Paliuli, a ike aku la ia Kalahumoku i ke aiwaiwa o Tahiti, ia manawa, wehe ae la ua moo nei i kona a luna e hoouka no ke kaua me Kalahumoku.

I kela manawa koke no, hoike aku ana ka ilio i kona mau niho imua o ka moo. O ka hoomaka koke no ia o ke kaua, ia manawa, ua lanakila ka moo maluna o Kalahumoku, a hoi aku la ka ilio ma ke ola mahunehune, ua pau na pepeiao a me ka huelo.

I ka hoomaka ana nae o ko laua hakaka, hoi aku la na elele a hai aku la ia Aiwohikupua ma i kela kaua weliweli.

A lohe aku la lakou ia Ulili ma i keia kaua a ka moo me ka ilio, a he mea mau nae ia Aiwohikupua ma ka nana ia uka.

Ia lakou no enana ana, pii ae la ka ohu a kupololei i luna aole i upuupu, hina ana ka ohu i kai, alaila, manao ae la o Aiwohikupua ua lanakila ka moo, alaila, he mea kaumaha ia Aiwohikupua no ke pio ana o ko lakou aoao.

Ma ke ahiahi o ua la hoouka kaua nei o na kupueu, hoi mai ana o Kalahumoku me ka nawaliwali, ua pau ke aho, i nana aku ka hana o ke Alii i kana ilio, ua pau na pepeiao, a me ka huelo i ka moo.

A no keia mea, manao ae la o Aiwohikupua e hoi, no ka mea, ua pio lakou. Hoi aku la lakou a hiki i Kauai, a hai aku la i ke ano o kana hele ana, a me ka lanakila o ka moo maluna o lakou. (O ke kolu keia o ko Aiwohikupua hiki ana i Paliuli no Laieikawai, aole he ko iki o kona makemake.)

Ma keia hoi ana o Aiwohikupua i Kauai, mau ke kii hope ana ia Laieikawai, alaila, hoopau loa o Aiwohikupua i kona manao ana no Laieikawai. Ia manawa ka hooko ana a Aiwohikupua e hoo ko i ka olelo kauoha a Poliahu.

I kela wa, papaiawa ae la o Aiwohikupua me kona mau kaukaualii, a me na haiawahine ona e hoopau i kana olelo hoohiki imua o Lanipipili kona Akua.

A loaa kona homaikaiia imua o kona Akua, me ke kalaia o kona hala hoohiki, "Aole e lawe i kekahi o na wahine o keia mau mokupuni i wahine hoao," e like me na mea i hoikeia ma kekahi o na Mokuna mua o keia Kaao.

A pau na la o ka papaiawa ma Kauai, hoouna aku la ia i kona mau elele ia Ulili laua me Akikeehiale, e holo aku e hai i ka olelo kauoha a ke Alii imua o Poliahu.

Ma ko laua ano kino manu, ua lele koke laua a hiki Hinaikamalama la ma Hana, a hiki laua, ninau aku i kamaaina, "Auhea la ka wahine hoopalau a ke Alii o Kauai."

"E i ae no," wahi a na kamaaina.

Hele aku la laua a halawai me ke Alii wahine o Hana.

Olelo aku ka na elele i ke Alii wahine, "I hoounaia mai nei maua e hai aku ia oe, ma ke kauoha a ko kane hoopalau. Ekolu malama ou e hoomakaukau ai no ka hoao o olua, a ma ka ha o ka malama i ka po i o Kulu e hiki mai ai oia a halawai olue e like me ka olua hoohiki ana."

A lohe ke Alii wahine i keia mau olelo, hoi aku la na elele a hiki i o Aiwohikupua.

Nianu mai la ke Alii, "Ua halawai olua me Poliahu?"

"Ae,"  wahi a na elele, "hai aku nei maua e like me ke kauoha, ke hoomakaukau la paha kela, i mai nei mae o ua Poliahu ia maua, ke hoomanao la no nae paha ia i ke konane ana a maua?"

"Ae paha," wahi a na elele.

A lohe ke Alii i keia olelo hope a na elele, manao ae la o Aiwohikupua i keia mau olelo, aole ia i hiki i o Poliahu la, alaila, hoomaopopo aku la o Aiwohikupua, "Pehea ka olua lele ana aku nei?"

Hai aku laua, "Lele aku nei maua a loaa he mokuaina lele hou aku no a he wahi mokuaina loihi, mailaila aku maua a he mokuaina nui e like me ka moku i loaa mua ia maua, elua nae mau moku liilii iho e like me kahi moku loihi, a he wahi mokuaina uuku loa iho, lele aku la maua ma ka aoao hikina o ua moku la a hiki maua he hele malalo o na puu, a he malu e uhi ana, ilaila o Poliahu i loaa'i ia maua, oia la."

I mai la o Aiwohikupua, "Aole i loaa ia olua o Poliahu, o Hinaikamalama aku la ia."

Aka, ma keia hana a na elele lalau, ua ho-aia ka inaina o ke Alii no kana mau elele, nolaila, ua hoopauia ko laua punahele.

Ma keia hoopauia ana o ua i Ulili ma, manao iho la laua, e hai i na mea huna i papaia ia laua e ko laua haku, no laila, ua hooko laua i ka laua mea i ohumu ai, ma ka Mokuna XVIII, kakou e ike ai.


Mokuna I ] Mokuna II ] Mokuna III ] Mokuna IV ] Mokuna V ] Mokuna VI ] Mokuna VII ] Mokuna VIII ] Mokuna IX ] Mokuna X ] Mokuna XI ] Mokuna XII ] Mokuna  XIII ] Mokuna XIV ] Mokuna XV ] Mokuna XVI ] [ Mokuna XVII ] Mokuna XVIII ] Mokuna XIX ] Mokuna XX ] Mokuna XXI ] Mokuna XXII ] Mokuna XXIII ] Mokuna XXIV ] Mokuna XXV ] Mokuna XXVI ] Mokuna XXVII ] Mokuna XXVIII ] Mokuna XXIX ] Mokuna XXX ] Mokuna XXXI ] Mokuna XXXII ] Mokuna XXXIII ] Mokuna XXXIV ]