Mokuna VII

Ia Aiwohikupua ma i haalele ai ia Paliuli, hoi aku la laua a hiki i Keaau, hoomakaukau na waa, a ma ia wanaao, kau maluna o na waa, a hoi i Kauai.

Mai ia hoi ana, aole nae i hai aku o Aiwohikupua i kekahi kumu o ka hoi ana, aia i ka hiki ana i Kauai, mai keia hoi ana, akahi no a ike kona Kuhina i ke kumu.

Ma keia holo ana mai Keaau mai, a kau i Kamaee, ma Hilopaliku, a ma kekahi la ae, haalele lakou ia laila, hiki lakou i Humuula, ma ka palena o Hilo, me Hamakua, ia manawa ka ike ana mai a ka Makaula ia Aiwohikupua e holo ana i ka moana.

A hala hope o Humuula ia lakou, hiki lakou mawaho pono o Kealakaha, ike mai la lakou nei i keia wahine e noho ana i ka pali kahakai, e hiamoe ana nae ke Alii ia manawa.

Ia lakou i ike aku ai i kela wahine, hooho ana lakou iluna o na waa, "E! ka wahine maikai hoi!"

A no keia, hikilele ae la ka hiamoe o Aiwohikupua, ninau ae la i ka lakou mea e walaau nei, haiia aku la, "He wahine maikai aia ke noho mai la i ka pali." Alawa ae la ke Alii, a ike aku la he mea e o ka wahine maikai.

A no keia mea, kauoha ae la ke Alii i na hoewaa e hoe pololei aku ma kahi a ka wahine e noho mai ana, a holo aku la a kokoke, halawai mua iho la lakou me ke kanaka e paeaea ana, ninau aku la, "Owai kela wahine e noho mai la iluna o ka pali maluna pono ou?"

Haiia mai la, "O Poliahu."

A no ka manao nui o ke Alii e ike i kela wahine, peahiia aku la, a iho koke mai la kela me kona aahukapa i hoopuniia i ka hau, a haawi mai la i kona aloha ia Aiwohikupua, a aloha aku la no hoi ke Alii kane i kona aloha ma ka lululima ana.

Ia laua e halawai malihini ana, i aku o Aiwohikupua, "E Poliahu e! E ka wahine maikai o ka pali, pomaikai wale wau ia oe ma ko kaua halawai ana iho nei, a nolaila e ke Alii wahine o ka pali nei, ke makemake nei wau e lawe oe ia'u i kane hoao nau, a e noho kanaka lawelawe aku malalo ou, ma kau mau olelo e olelo ai, a malaila wale no wau. Ina hoi e ae oe e lawe ia'u e like me ka'u e noi aku nei ia oe, alaila, e kau kaua maluna o na waa, a holo aku i Kauai, a pehea ia?"

I mai la ka wahine, "Aole wau he wahine no keia pali, no uka lilo mai wau, mai ka piko mai o kela mauna, e aahu mau ana i na kapa keokeo e like me keia kapa a'u e aahu aku nei. A pehea la i hikiwawe ai ka loaa ana o ko'u inoa ia oe e ke Alii?"

Olelo aku la o Aiwohikupua, "Akahi no wau a maopopo no Maunakea mai oe, a ua loaa koke kou inoa ia makou ma ka haiia ana e kela kanaka paeaea."

"A no kau noi e ke Alii," wahi a Poliahu, "E lawe wau ia oe i kane na'u, a nolaila, ke hai aku nei wau ia oe, me ka ninau aku; aole anei o oe ke Alii i ku iluna a hoohiki ma ka inoa o kou mau Akua, aole oe e lawe i hookahi wahine o keia mau mokupuni, mai Hawaii nei, a Kauai; aia kau wahine lawe noloko mai o Moaulanuiakea? Aole anei oe i hoopalau me Hinaikamalama, ke kaikamahine Alii kaulana o Hana? A pau ko huakai kaapuni ia Hawaii nei, alaila, hoi aku a hoao olua? A no kau noi mai e lawe kaua ia kaua i mau mea hoohui nolaila, ke hai aku nei wau ia oe; aia a hoopau oe i kau hoohiki mua, alaila, aole na'u e lawe ia oe, nau no e lawe ia'u a hui kaua e like me kou makemake."

A no keia olelo a Poliahu, pili pu iho la ko Aiwohikupua manao me ke kaumaha no hoi; a liuliu hoopuka aku la o Aiwohikupua i wahi ninau pokole penei, "Pehea la oe i ike ai, a i lohe ai hoi no ka'u mau hana au e hai mai nei? He oiaio, e Poliahu e, o na mea a pau au e olelo mai nei, ua hana wau e like me ia nolaila, e hai mai i ka mea nana i olelo aku ia oe."

"Aole o'u mea nana i hai mai i keia mau mea, e ke Alii kane, no'u iho no ko'u ike," wahi a ke Alii wahine, "no ka mea, ua hanau kupuaia mai wau e like me oe, a ua loaa no ia'u ka ike mai ke Akua mai o ko'u mau kupuna a hooili ia'u, e like me oe, a na ia Akua wau i kuhikuhi mai e like me ka'u e olelo nei ia oukou. Ia oukou no e holo mai ana i Humuula, ua ike wau nou na waa, a pela wau i ike ai ia oe."

A no keia olelo, kukuli iho la o Aiwohikupua, a hoomaikai aku la imua o Poliahu, me ke noi aku e lilo ia i kane hoopalau na Poliahu, me ke noi aku a holo pu i Kauai.

"Aole kaua e holo pu i Kauai," wahi a ka wahine, "aka, e kau wau me oukou a Kohala, hoi mai wau, alaila, hoi oukou."

Mai ka hoomaka ana e halawai na'lii a hiki i ka pau ama o na olelo a maua, iluna no o na waa keia mau kamailio ana.

Mamua o ka holo ana, olelo aku ka wahine ia Aiwohikupua, "Ke holo pu nei kakou, e hookaawale mai ko'u wahi, kaawale aku ko olua wahi, aole o na kanaka, ua akaka ko lakou wahi, mai hoopa mai oukou ia'u, aole hoi au e hoopa ia oukou a hiki wale i Kohala, e noho maluhia loa kakou a pau." A ua maikai ia mea imua o lakou.

Ia holo ana o lakou a hiki i Kohala, aole i hanaia kekahi mea iho iwane o lakou.

Ia lakou ma Kohala, a hiki i ka la i haalele ai o Aiwohikupua ma ia Kohala, lawe ae la o Poliahu i kona kapa hau, a haawi aku la ia Aiwohikupua me ka olelo aku, "O kuu kapa hau, he kapa i papa loaia e ko'u mau makua, aole e lilo i kekahi mea e ae, ia'u wale iho no; aka, no ko kaua lawe ana ia kaua i kane hoao oe na'u, a pela hoi wau ia oe, nolaila, he haawi lilo aku nei wau i keia kapa, a hiki i kou la e manao mai ai ia'u a loaa, iluna o Maunakea, alaila, hoike ae oe ia'u, alaila, hui kino kaua."

A lohe o Aiwohikupua i keia mau mea, alaila, he mea olioli nui loa ia i ko ke Alii kane naau, a me kona Kuhina, a me na kanaka hoewaa.

Ia manawa, kii aku la o Aiwohikupua i kona Ahuula, lawe mai la a hoouhi aku la ia Poliahu, me ka olelo aku, "E like me kau olelo ia'u mamua o kou haawi ana mai ia'u i ke kapa hau, pela no oe e malama ai a hiki i ko kaua hui ana e like me ke kauoha."

A pau ka laua kamailio ana i ka wanaao, hookaawale lakou i ka wahine noho mauna, a holo aku la a hiki i Hana, a halawai me Hinaikamalama.


Mokuna I ] Mokuna II ] Mokuna III ] Mokuna IV ] Mokuna V ] Mokuna VI ] [ Mokuna VII ] Mokuna VIII ] Mokuna IX ] Mokuna X ] Mokuna XI ] Mokuna XII ] Mokuna  XIII ] Mokuna XIV ] Mokuna XV ] Mokuna XVI ] Mokuna XVII ] Mokuna XVIII ] Mokuna XIX ] Mokuna XX ] Mokuna XXI ] Mokuna XXII ] Mokuna XXIII ] Mokuna XXIV ] Mokuna XXV ] Mokuna XXVI ] Mokuna XXVII ] Mokuna XXVIII ] Mokuna XXIX ] Mokuna XXX ] Mokuna XXXI ] Mokuna XXXII ] Mokuna XXXIII ] Mokuna XXXIV ]