Mokuna X

A no keia olelo a kona kaikuahine opiopio, alaila i aku o Aiwohikupua, "O noho mamuli ou mau kaikuaana, a nau no e huli ae me ko mau kaikuaana i ka oukou wahi e hele ai, eia wau ke hoi nei."

Huli aku la o Aiwohikupua ma e hoi, ia laua e hele ana ma ke ala, kani aku la ke oli a Mailehaiwale, penei:

"Kuu kaikunana kapu,
Laniihikapu o ka manawa----e, hoi---e;
E hoi oe a ike aku
I ka maka o na makua, hai aku,
Eia makou ianei,
E malu ana i ka hala nui,
He hoomau hala paha?

Huli mai la o Aiwohikupua nana hope aku la i na kaikuahine, me ka i aku, "Aole he hala hoomau, kainoa ua hai mua iho nei no wau ia oukou, no ka oukou waiwai ole, oia kuu mea i haalele ai ia oukou, ina i loaa iho nei kuu makemake ia oukou, alaila, aole oukou e noho, oia iho la no ko oukou mea i laweia mai ai." Huli aku la no laua hoi, pau ka ike ana i na kaikuahine.

A hala aku la o Aiwohikupua ma, kuka iho la na kaikuahine i ko lakou manao, a hooholo iho la lakou, e ukali mahope o ke kaikunane, me ka manao e maliu mai.

Iho aku la lakou a hiki i kai o Keaau, e hoomakaukau ana na waa; noho iho la na kaikuahine ma ke awa, e kali ana no ke kaheaia mai, a pau lakou i ke kau maluna o na waa, aole nae kaheaia mai, ia lakou i hoomaka ai e holo, kani aku la ke oli a Mailekaluhea, penei:

"Kuu kaikunane kapu,
Laniihikapu o ka manawa, e huli mai,
E nana mai i ou mau pokii,
I na hoa ukali o ke ala,
O ke ala nui, ala iki,
I ka ua haawe kua,
Me he keiki la;
I ka ua hookamumu hala,
Hookamumu hala o Hanalei---e.
Pehea makou---e,
I hea no la hoi kau haalele,
Haalele oe i ka hale,
Hele oe i kau huakai.
Ike au---e,
Ike aku i ka maka,
I ka maka o na makua,
Aloha wale---e."

Iloko o keia oli ana a Mailekaluhea, aole nae i maliu iki mai ko lakou kaikunane, a hala aku la lakou la ma na waa, noho iho la na kaikuahine, kuka iho la i manao no lakou, hookahi mea nana i hoopuka ka lakou olelo, o Kahalaomapuana, ko lakou muli loa.

Eia kana olelo, "He nani ia ua maliu ole mai la ko kakou kaikunane alii, i ka Mailehaiwale a me Mailekaluhea, i ka laua uwalo aku, e aho e hele no kakou mauka a kahi e pae ae ai lakou, alaila, na Mailelaulii e kaukau aku i ko kakou kaikuahine, malia o aloha mai ia kakou." A ua holo like ae la ia manao ia lakou.

A haalele lakou ia Keaau, hiki mua na kaikuahine i Punahoa, ma kahi i kapaia o Kanoakapa, noho iho lakou malaila, hiki hope o Aiwohikupua ma.

Ia Aiwohikupua ma i aneane ai e pae mai ma kahi a na kaikuahine e noho aku ana, ike mai la o Aiwohikupua e noho aku ana kona mau kaikuahine, kahea koke ae la o Aiwohikupua i na hoewaa a me na hookele, "E haalele kakou i keia awa; no ka mea, eia no ua poe uhai loloa nei, e pono kakou ke imi aku i awa e ae e pae aku ai."

Ia lakou i haalele ai i kahi a na kaikuahine e noho ana, hea aku la o Mailelaulii mahope, ma ke mele, penei:

"Kuu kaikunane kapu,
Laniihikapu o kuu manawa---e!
Heaha ka hala nui?
I paweo ai na maka o kuu haku,
I kapu ai ka leo i ka uwalo,
Ka uwalo hoi a kou mau pokii,
Kou mau pokii kaikuahine hoi,
E maliu mai.
E maliu mai i na hoa ukali,
Na hoa pili pali o Haena,
Kokolo pali o ke ala haka,
Alahaka ulili o Nualolo,
Pali kui---e! kui o Makana,
E iala---e, hoi mai---e.
Homai ka ihu i ou pokii,
A hele aku i kau huakai,
I ka huakai hoi a ke aloha ole---e.
Aloha oe, ike aku,
Ike aku i ka aina,
I ka maka o na makua---e."

A lohe o Aiwohikupua ma i ka leo o keia kaikuahine, lana malie iho la na waa, alaila, i aku la o Kahalaomapuana, "Pono io kakou, akahi no hea ana i lana malie ai na waa, hoolohe aku kakou o ka leo o ke kahea mai, a kau kakou maluna o na waa, alaila, palekana."

A liuliu ka lakou la hoolana ana i na waa, o ka huli aku la no ia o Aiwohikupua ma e holo, aole wahi mea a maliu iki mai.

A hala aku la lakou la, kuka hou iho la na kaikuahine i olelo hou na lakou. O Kahalaomapuana no ko lakou mea manao.

I mai la oia kona mau kaikuaana, "Elua maua i koe, owau a me Mailepakaha."

Olelo mai hoi o Mailepakaha, "Aole no e maliu mai ia'u; no ka mea, ke maliu ole ae la ka hoi i ko kaua mau kaikuaana, oki loa aku paha wau, i ko'u manao, e aho nau e hoalohaloha'ku na kahi mea uuku o kakou, malia o maliu mai ia oe."

Aole nae he ae o kahi muli loa, alaila, hoailona iho la lakou, ma ka huhuki ana i na pua mauu, o ka mea loihi o ka mauu, oia ka mea nana e hoalohaloha ko lakou kaikunane; aka, i ka hoailona ana, ku ia Kahalaomapuana ka hoailona.

A pau ka lakou hana ana no keia mau mea, haalele lakou ia Punahoa, hele ukali hou mai la lakou ma kahi e loaa ai ko lakou kaikunane, ia hele ana, hiki lakou i Honolii, ua hiki mua o Aiwohikupua ma i Honolii, noho mai la lakou nei ma kahi kaawale, a pela no hoi o Aiwohikupua ma ma kahi kawale.

Ia lakou ma Honolii ia po, kuka iho la lakou e moe kekahi poe, a e ala hookahi, a holo ia mea ia lakou. Hoomaka ko lakou wati e like me ko lakou hanau ana, a i ko lakou kaikaina ka wati wanaao o ke ku ana. O ke kumu o ia hana ana a lakou pela, i ikeia ka manawa holo o Aiwohikupua ma; no ka mea, ua maa kona mau kaikuahine i ka holo ana mai, mai Kauai mai, ma ka wanaao e holo ai.

Ku aku la na kaikuahine i ka po, a hiki i ko Mailepakaha wati e ku ana, hoomakaukau o Aiwohikupua ma i na waa no ka holo ana, hoala aku la ia i kekahi poe o lakou, a ala like mai lakou a pau.

Ia lakou e okuu nui ana, o ka Kahalaomapuana wati ia, a kau lakou ma na waa, hookokoke aku la kona mau kaikuahine ma ke awa, a o Kahalaomapuana ka mea i hele loa aku a paa mahope o na waa, a kahea aku ma ke mele, penei:

"Ko makou kaikunane haku,
Kaikunane kapu,
Laniihikapu o kuu piko---e!
Auhea oe, o o---e,

O oe, o makou, i o ianei hoi,
Nau ka huakai,
Ukali aku makou,
I na pali i ka hulaana kakou,
Au aku i ka Waihalau,
Waihalau i Wailua---e ;
He aloha ole---e.
He aloha ole paha kou ia makou,
Na hoa ukali o ka moana,
O ka ale nui, ale iki,
O ka ale loa, ale poko,
O ka ale kua loloa o ka moana,
Hoa ukali o kela uka,
O kela nahele liuliu,
O ka po iu anoano,
E huli mai.
E hulu mai, a e maliu mai,
E hoolono mai ka i uwalo a'u,
A'u hoi a kou pokii muli loa.
Ihea la hoi kau haalele
Haalele iho ia makou
I kahi haiki,
Nau i waele ke alanui mamua,
Mahope aku makou ou,
Ike'a ai he mau pokii,
Ilaila la haalele aku ka huhu,
Ka inaina, ka opu aloha ole,
Homai ka ihu i ou mau pokii,
Aloha wale----e."

Ia manawa a kona kaikuahine muli loa e hapai ana i keia leo kaukau imua o Aiwohikupua, alaila, ua hoomaeeleia ka naau o ko lakou kaikunane i ke aloha kaumaha no kona kaikuahine.

A no ka nui loa o ke aloha o Aiwohikupua i kou lakou pokii, lalau mai la a hoonoho iho la iluna o kona uha, a uwe iho la.

Ia Kahalaomapuana e kau ana i ka uha o kona kaikunane, kena ae la o Aiwohikupua i na hoewaa, i hoe ikaika; ia manawa, ua hala hope loa kekahi mau kaikuahine, a hala mua lakou la.

Ia lakou e holo ana, alaila, ua pono ole ka manao o Kahalaomapuana i kona mau kaikuaana.

Ia Kahalaomapuana e uwe ana no kona mau kaikuaana, ia manawa kona noi ana'ku ia Aiwohikupua, e hoihoi ia ia me kona mau kaikuaana; aka, aole no he maliu mai o Aiwohikupua.

"E Aiwohikupua," wahi a kona kaikuahine, "aole wau e ae e lawe oe ia'u owau wale, ke ole oe e lawe pu me ko'u mau kaikuaana; no ka mea, ua kahea mua ae no oe ia'u i ko kakou wa i Paliuli; aka, aole wau e ae mai, no kou lawe ia'u owau wale."

A no ka paakiki loa o Aiwohikupua aole e hookuu i kona kaikuahine, ia manawa, lele aku la o Kahalaomapuana mai luna aku o ka waa a haule iloko o ke kai. Ia manawa, hoopuka aku la kona kaikuahine i olelo hope, me ke mele, penei:

"Ke hoi la oe a ike aku,
Ike au i ka maka,
I ka maka o na makua,
Aloha aku i ka aina,
I ka nui a me na makamaka,
Ke hoi nei wau me o'u pokii,
Me o'u kaikuaana hoi---e."


Mokuna I ] Mokuna II ] Mokuna III ] Mokuna IV ] Mokuna V ] Mokuna VI ] Mokuna VII ] Mokuna VIII ] Mokuna IX ] [ Mokuna X ] Mokuna XI ] Mokuna XII ] Mokuna  XIII ] Mokuna XIV ] Mokuna XV ] Mokuna XVI ] Mokuna XVII ] Mokuna XVIII ] Mokuna XIX ] Mokuna XX ] Mokuna XXI ] Mokuna XXII ] Mokuna XXIII ] Mokuna XXIV ] Mokuna XXV ] Mokuna XXVI ] Mokuna XXVII ] Mokuna XXVIII ] Mokuna XXIX ] Mokuna XXX ] Mokuna XXXI ] Mokuna XXXII ] Mokuna XXXIII ] Mokuna XXXIV ]