Ruth Elynia S. Mabanglo

Books

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source

Anyaya Ng Imperyalista

Contents

Paunang Salita
Pagpapahalaga
Pilipino Ako
Anyaya ng Imperyalista
Bilang OCW
Bayan ng Lunggati, Bayan ng Pighati
Tulang Haka ni Flor Contemplacion
Liham ni Pinay mula sa Kuwait
Liham ni Pinay mula sa Japan
Liham ni Pinay mula sa Singapore
Liham ni Pinay mula sa Australia
Liham ni Pinay mula sa Hongkong
Liham ni Pinay mula sa Brunei
Awit ni Apolinaria
Ako, sa Ibang Bansa
Hanggang Kailan Maghihintay?
Malulungkot na Araw,
Malulumbay na Gabi
Sa Amerika
Ay, Ay, Liwayway
Pinay sa Sydney Airport
Pamamaalam
Balada ni Lola Amonita
Sundalo Lamang Kayo
Huling Araw ng Nobyembre,
Unang Linggo ng Adviento
Istorya ni Manang Berta
Kakatwa ang Panahon Ngayon sa Hawai'i
Sa Ngalan ng Kasarinlan, Rizal
Awit kay Jose Rizal


Invitation of the Imperialist

Contents

I Am a Filipino
Invitation of the Imperialist
As an OCW
Land of Desire, Land of Despair
A Conjectural Poem by Flor Contemplacion
Pinay's Letter from Kuwait
Pinay's Letter from Japan
Pinay's Letter from Singapore
Pinay's Letter from Australia
Pinay's Letter from Hongkong
Pinay's Letter from Brunei
The Lament of Apolinaria
I, in America
The Ballad of Lola Amonita
You Are Merely Soldiers
Last Day of November, First Week of Advent
Story of Manang Berta
The Weather Is Strange Today in Hawaii
Mindanao
Psalm to Poverty