Kaʻimi loa o ka hihi Project

Math and Science WebQuests

David Strauch Graduate Assistant


s t r a u c h  at  h a w a i i . e d u
Monstera deliciosa and Hemidactylus frenatus

In 2010-2011, my graduate studies were supported by a GA-ship helping to develop math and science educational WebQuests for the “Ka‘imi loa o ka hihi” Project in the College of Education's (COE) Center on Disability Studies (CDS) in consultation with Hawaiian cultural specialists from Alu Like.

WebQuests are online exercises which lead students through a series of steps to acquire knowledge and skills. The goal of the Kahihi project was to design WebQuests within a Hawaiian cultural context — to increase relevance and integrate traditional knowledge — which fulfill DOE math and science standards.

There are over 50 Kahihi WebQuests accessible here. Probably the easiest way to get a good overview of the project is through the informational page for teachers. For teachers thinking about using these in their classes, there is also a flyer on integrating webquests in curriculum.

Basing these exercises on online materials was challenging, because often websites written on cold continents overlook the different realities of the the tropics and the islands. I put together some information on tropical plants and on energy use for some of the exercises... and still occasionally add new material to these pages.

The Kahihi Webquest project provides dictionaries of math and science vocabularies, which include Hawaiian translations of each term, but never indexed the Hawaiian terms posted, so here is a table of the words used:

Index to Hawaiian terms used in Kahihi WebQuests

(Words beginning with an ‘okina are sorted according to the subsequent vowel, à la Pukui & Elbert)


Math
Science
A
Ana: Measure
Anakahi: Systems of Measurement
Anamana‘o: Survey
Auika: Mode
‘Awelike: Mean
Ā pele: Lava
Ahupua‘a
‘Āmama koho : Dichotomous Key
Aniau: Climate
Ke ao o na mea ola: Biosphere
‘Apapa: Tidal Flats

E


H
Hanana: Event
Helu kuwaena: Median
Hōkeo: Analyse
Hopena: Outcome
Huina: Angle
Huinahā: Quadrilateral
Huinakolu: Triangle Triangle
Hamu: to eat voraciously
Hāpapa: Shoal
Holoholona Iwikuamo‘o (when referring to animals): Vertebrate
Holoholona Iwikuamo‘o ‘ole (when referring to animals): Invertebrate
Hono: Bay
Ho‘ohamu (to consume): Consumer
Ho‘ohua (to produce): Producer
Ho‘oliliuwelo: Adaptation
Ho‘omelu: Decomposer
Hopena kaiapuni: Environmental Impacts
I
‘Ikepili: Data
‘Ili: Area
Iwikuamo‘o: Vertebrate
Iwikuamo‘o ‘ole : Invertebrate
K
Ka‘awale: Distance
Kaha: Line (see also laina)
Kaulike: Fair
Kihiʻaki: Vertex
Ki‘i kuhi pahiki: Tree Diagram
Ki‘i pālākiō: Scale (drawing)
Kinopa‘apa‘a: Solid
Ka‘aholo malaloikekai: Submersible vehicle
Ka‘alewa: Revolution
Kā‘ama‘ai: Photosynthesis
Ka‘ei aniau: Climate Zones
Ka‘ei mawa: Plant hardiness zones
Kai: Marine Zone
Kaiaola: Ecosystem
Kaiapuni: Environment
Kalaikapa: Taxonomy
Kanaka kai kalaimeaola: Marine Biologist
Kekele paila: Boiling Point
Nā kuhikuhi pono: Specialization
Ku‘ina mea‘ai: Food chain
Kulana ‘aiaola: Nutrition
Kūlohelohe ho‘opō‘ino: Natural Disaster
L
Laina: Line (see also kaha)
Laina moeā: Line Segment
Lākiō: Ratio
Lāhui: Species
Laulima
Lawe kahiki: Introduced plant
Lei
Loa‘a pa‘a mau (sustainable): Sustainability
Loli ‘ana: Evolution
Lua pele: Volcano
M
Mekalika: Metric System
Mahi: to cultivate
Makani hele uluulu: Hurricane
Mala: garden,  Gardening
  • Mala‘ai - food garden:
  • Mala pua - flower garden:
Malama i ka ‘āina (care for the land): Sustainability
Mea kanu kuhikuhi: Indicator plant
Mea uholo kauila: Conduction
Meaola: Organism
Moku kua‘au: Atoll
N

Nānā‘ana: Observation
Napo‘o ana ka lā: Sunset
Nuku muliwai: Estuary
O

‘Ohana
‘Ōiwi: Native plant
Ōla‘i: Earthquake
‘Ōulaula: Plankton
P
Pa‘a huinaha lo‘ihi: Rectangular Solid
Pahiki: Probability
Pakuhi: graph or plot
Papa pālākiō: Scale (map)
Pepa kaka‘aha: Grid paper
Pihana u: Volume
Puhui Hanana: Compound Event
Pahawewe: Radiation
Paialewa: Convection
Pae mauna kai: Seamount
Pae moku: Archipelago
Pukana la: Sunrise
Punaewele mea‘ai: Food Web
U


W

Wae‘ano: Classification
nā Waiwai Hawai‘i: Values
Weliweli: Hazard
Welo: Trait


back to top

Bunchy Top at Ricky's