FlowerLeo Mahinaʻohoku Angelo    Flower

   || specs  || pics  || links  ||


leo-1day.jpg

Auhea wale ʻoe
Mahina ʻo hoku
Hoʻike aʻe ʻoe
A i kou nani

Haʻina kou inoa
Mahina ʻo hoku
He noho nani mai la
Mauna lani kiʻekiʻe

(from the song Mahina ʻO Hoku by Lillian Awa)