blank

Nā Moʻolelo mai nā Nūpepa Kahiko
Articles from Hawaiian Language Newspapers
Hawaiian Collection, Special Collections, University of Hawaiʻi at Mānoa Library

HAWAIIAN COLLECTION

Bibliographies and assignment guides

Collections, manuscripts and archives

Databases and indexes

Dissertations and theses

Web links

MORE INFO

How to find Special Collections books

Who may use the Collections

How to request (page) a book

Circulation and fine policy

Hours and availability

How to get to Special Collections in Hamilton Library

Special Collections Reading Room

Special displays and exhibits

Special art

Special librarians and staff

Contact us

 

Special Collections Home

UH Mānoa Library Home

Under the direction of Larry Kimura
for the "Hawaiian Language Project"
funded by Fund for the Improvement of Post Secondary Education (FIPSE)

Cataloged for UHM Library by Ruth Horie

August 1997


AUTHOR(s): Bishop, Sereno Edwards, 1827-1909. TITLE(s): Akeakamai o na mea i ikeia = Natural philosophy. Buke 1. Mekanika / hoakoakoa ia e Laiana Wong. Also called: Natural philosophy Also called: Mekanika   [1990] [26] leaves ; 28 cm. "Kuokoa home rula, 4/16/1909-7/23/1909." Attributed to S.E. Bishop. Photocopy. Originally published as a series of articles in the Hawaiian language newspaper Ke kuokoa home rula.   OTHER ENTRIES: Mechanics. Physics. Hawaiian language Texts. Kuokoa home rula.   CALL #: HAWN QC125 .B57 1909a  
TITLE(s): Na hoakaka wehewehe moeuhane / i kakauia e ke kilokilo petenagila ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [12] leaves ; 28 cm. Photocopy of material originally published in the Hawaiian language newspaper Ke au hou, May 3-June 21, 1911.   OTHER ENTRIES: Dreams. Hawaiian language Texts. Au hou (Honolulu, Hawaii : 1910)   CALL #: HAWN BF1098 .H3 H63 1911a  
AUTHOR(s): Anderson, Rufus, 1796-1880. TITLE(s): Ka Anesona moolelo no Hawaii nei / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [69] leaves ; 28 cm. Originally published in Ka Nupepa Kuokoa, Jan. 19-June 8, 1865. Photocopy from microfilm. Contents: Helu 1-helu 18.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Missions Hawaii History. Hawaii History To 1893. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN BV3680 .H3 A62 1865a  
Arabian nights. Hawaiian. TITLE(s): He kaao Arabia! : No ke kanaka lawaia! Ke kumu o ka pomaikai / hoakoakoa ia e Laiana Wong. Also called: No ke kanaka lawaia   [1990?] 1 v. (unpaged) ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ka Nupepa Kuokoa, May 1-July 3, 1875. "Unihiia no ke Kuokoa, mai ka buke Arabian nights mai, a i ka olelo Hawaii." Translation of selections from the Arabian nights.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Tales Arab countries. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN PJ7735 .H3 K33 1875a  
TITLE(s): Kaao hooniua puuwai no Kalelealuaka : ke kaeaea ihupani o keahumoe-ka pua i oili mailoko mai o na kue-maka-pali o kaholokuaiwa-ka hekili kui nei naloko iloko o ikuwa. Mahele I / hoakoakoa ia e Laiana Wong. Also called: Kalelealuaka   [1990?] [15] leaves ; 28 cm. Originally published in Ke au hou July 6-Nov. 2, 1910. Photocopy from microfilm.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Legends Hawaii. Au hou (Honolulu, Hawaii : 1910)   CALL #: HAWN GR110 .H3 K33 1910a  
AUTHOR(s): Kapohu, Samuela. TITLE(s): He kaao no Kauilani : ke kupueu o ka uka waokele o Kawaikiui i Wailua, Kauai, a me kana poe mamo aku / hoopukaia e Samuela Kapohu ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] 1 v. (various pagings) ; 28 cm. Photocopy. Originally published in the Hawaiian language newspaper Nupepa kuokoa, Sept. 18, 1869-Jan. 12, 1870.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Legends Hawaii Kauai. Tales Hawaii Kauai. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN GR110 .H3 K37 1869a  
TITLE(s): Kalelealuaka : ka ihu kae-a-e-a o Lihue, Kauai, ka olali hoi o Kona mau la u-i / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [33] leaves ; 28 cm. Originally published in Ka Nupepa Kuokoa, Apr. 9- June 4, 1870. Photocopy from microfilm.   OTHER ENTRIES: Legends Hawaii. Hawaiian language Texts. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN GR110 .H3 K34 1870a  
AUTHOR(s): Olopana-Nui-Akea. TITLE(s): Kila a Moikeha : he moolelo no ka hookolo ewe kupanaha--a ke kama kapu a Hooipoikamalamai i ka nalu-kee o Makaiwa / kakauia e Olopana- Nui-Akea ; hoakoakoa ia e Laiana Wong. Also called: Hookolo ewe kupanaha   [1990?] 1 v. (unpaged) ; 28 cm. "Mahele elua." Photocopy. Originally published as a series of articles in the Hawaiian language newspaper Puuhonua o na Hawaii, Apr. 7-Oct. 13, 1916. Summary: Hui o Kila me kona mau kupua ma ka moku o ke keiki alii lua (Oahu nei); ka holo ana o Kila- a-Moikeha no Tahiti.   OTHER ENTRIES: Legends Hawaii. Hawaiian language Texts. Puuhonua o na Hawaii.   CALL #: HAWN GR110 .H3 O46 1916a  
TITLE(s): Kula Kamehameha : la hoomanao hanau o ke aliiwahine nana i hookumu : na haiolelo a me na lealea o ka la ma ia kahua hoonaauao / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [7] leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ka Lei Momi, Dec. 25, 1893.   OTHER ENTRIES: Bishop, Bernice Pauahi, 1831-1884. Kamehameha Schools. Hawaiian language Texts. Lei momi (Honolulu, Hawaii : Aug. 5, 1893)   CALL #: HAWN DU627.17 .B4 K85 1893a  
AUTHOR(s): Kamakau, Samuel Manaiakalani, 1815-1876. TITLE(s): La hoihoi ea / na S.M. Kamakau ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] 6 leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ka nupepa kuokoa, Aug. 11, 1866. "Kaulanaula, Waimakaakamanu, Honolulu, Iulai 31, 1866."   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Sovereignty. Hawaii Politics and government To 1893. Hawaii Foreign relations Great Britain. Great Britain Foreign relations Hawaii. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN DU627.12 .K36 1866a  
AUTHOR(s): Mokumaia, J. K. TITLE(s): Lawaia mahiai ame kalepa hookahi no ia kino / kakauia e J.K. Mokumaia ; Na ano lawaia / na Rev. H.B. Nalimu o na aina hookuonoono o Waiakea ; i hooponoponoia e Theodore Kelsey o Hilo, Hawaii ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] 1 v. (unpaged) ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ka Nupepa Kuokoa, Apr. 30-Sept. 3, 1925 and July 22, 1926.   OTHER ENTRIES: Traditional fishing Hawaii. Hawaiian language Texts. Agriculture Hawaii. Hawaiians Industries. Nalimu, H. B. Ano lawaia. Kelsey, Theodore. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1896)   CALL #: HAWN SH319 .H3 M65 1925a  
TITLE(s): Ka make ana o ka Mea Kiekie ke Kama Aliiwahine Victoria Kamamalu Kaahumanu ; Ke ola a me ka make ana iho nei o Victoria K. Kaahumanu / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1866] [26] leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ka nupepa kuokoa, June 2-Aug. 4, 1866. "Aole i pau."   OTHER ENTRIES: Kaahumanu, Victoria Kamamalu. Hawaiian language Texts. Hawaiians Biography. Princesses Hawaii Biography. Hawaii Kings and rulers. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861) Ola a me ka make ana iho nei o Victoria K. Kaahumanu.   CALL #: HAWN DU627.17 .K26 M35 1866a  
TITLE(s): Ka makee ana i ke ola o na bebe / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [3] leaves ; 22 x 28 cm. Photocopy. Originally published in the Hawaiian language newspaper Ka puuhonua o na Hawaii, May 5, 1916.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Infants Care Hawaii. Infants Health and hygiene Hawaii. Puuhonua o na Hawaii.   CALL #: HAWN RJ61 .M35 1916a  
AUTHOR(s): Kamakau, Samuel Manaiakalani, 1815-1876. TITLE(s): He mau mele koihonua a me na mele no Kauilanuimakehaikalani Kamaialii / na S.M. Kamakau i haku ; hoakoakoa ia e Laiana Wong. Also called: Mele no Kauilanuimakehaikalanikamaialii   [1990?] [18] leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ka Nupepa Kuokoa, Oct. 3-Nov. 7, 1868. "Mokuna I-mokuna IX."   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Chants, Hawaiian. Hawaii Genealogy. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN CS2204 .K36 1868a  
TITLE(s): He mau rula kuhikuhi pili no ke olakino! : He mau oleloao i hooholoia e ka Ahaolelo o 1878 / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [8] leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ke au hou, Jan. 25-Feb. 15, 1911.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Hawaiians Health and hygiene. Health. Au hou (Honolulu, Hawaii : 1910)   CALL #: HAWN RA448.5 .H38 M38 1911a  
TITLE(s): Ka moolelo hiwahiwa o Kawelo, ka hiapaiole a ka ikaika, ka mea nana i hoohaahaa ke oolea o Kauahoa, ka ui Hanalei : o ka mea nana ka laau kaulana o kuikaa, a nana ka wahine hoolei ikoi o Kanewahineikiaoha.   [1994?] 1 v. (unpaged) ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Nupepa home rula, 1909-1911. Installments photocopied from microfilm. Collected and photocopied by Laiana Wong.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Legends Hawaii Kauai. Nupepa home rula.   CALL #: HAWN GR110 .H3 M66 1909a  
TITLE(s): He moolelo kaao no Kahikinaakala : ka mea nona ka oleloia ana, ka hiwahiwa o ka la hiki mai! / hoakoakoa ia e Laiana Wong. Also called: Kahikinaakala   [1990?] [20] leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in the Hawaiian language newspaper Nupepa kuokoa, Nov. 13-Dec. 11, 1875.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Legends Hawaii. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN GR110 .H3 M67 1875a  
AUTHOR(s): Poepoe, Joseph M. TITLE(s): Ka moolelo kaao o Hiiakaikapoliopele / kakau ia e Joseph M. Poepoe ; collected and copied by Laiana Wong ca. 1991 ; with further work by Noenoe Silva and others.   [Honolulu : L. Wong, 1994] 11, [368] leaves ; 28 cm. "Spring 1994." Originally published in serialized form in Kuokoa home rula, Jan. 1908-Jan. 1911. Installments photocopied from microfilm. Original title: Ka moolelo kaao o Hiiaka-i-ka- poli-o-Pele.   OTHER ENTRIES: Legends, Hawaiian. Pele (Hawaiian deity) Hawaiian language Texts. Kuokoa home rula. Moolelo kaao o Hiiaka-i-ka-poli-o-Pele.   CALL #: HAWN GR385 .H3 P64 1994  
AUTHOR(s): Ohu Haaheo. TITLE(s): He moolelo kaili puuwai no Hainakolo, ka ui o Waipio me ka wai o Hiilawe / kakau ia e Ka Ohu Haaheo i na kuahiwi ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] 1 v. (unpaged) ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ke Au Hou, Jan. 10-Feb. 28, 1912. "Mokuna I: Maunakea me maikai Waipio."   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Legends Hawaii Hawaii Island. Au hou (Honolulu, Hawaii : 1910)   CALL #: HAWN GR110 .H3 O45 1912a  
TITLE(s): Na moolelo mai ka nupepa Ke Alaula / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [37] leaves : ill. ; 28 cm. Photocopy. Material originally published in Hawaiian language newspaper Ke Alaula, Apr. 1866-Mar. 1867. Contents: Ka pahi-pelu (4/1866) -- Ke keiki kuai ahi- koe -- Ka holoholona e pomaikai loa ai ke (4/1866) kanaka (5/1866) -- Ka punana aito (6/1866) -- Keiki hoolohe ole (6/1866) -- Na ilio o Benadino ma na Mauna Alapa (9/1866) -- No haalou a me kona bipi keiki (10/1866) -- Ka hoomanawanui o Isaaka Nutona (Sir Isaac Newton) (12/1866) -- O Feranekelina me kona lupe (1/1867) -- Ke kukuu opiopio ma ka punana o ka akakane (3/1867)   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Hawaiian language Readers. Alaula. Pahi-pelu. Keiki kuai ahi-koe. Holoholona e pomaikai loa ai ke kanaka. Punana aito. Keiki hoolohe ole. Ilio o Benadino ma na mauna Alapa. No Haalou a me kona bipi keiki. Hoomanawanui o Isaaka Nutona. Feranekelina me kona lupe. Kukuu opiopio ma ka punana o ka Akakane.   CALL #: HAWN PL6445 .M685 1866a  
TITLE(s): He moolelo no Aahoaka ke koa a me kona hanau kupanaha ana : he moolelo kahiko no Kauai / hoakoakoa ia e Laiana Wong. Also called: Aahoaka ke koa   [1990?] 1 v. (various pagings) ; 28 cm. Photocopy. Originally published in the Hawaiian language newspaper Nupepa kuokoa, Dec. 30, 1876- Mar. 3, 1877. "Aole i pau."   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Legends Hawaii Kauai. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN GR110 .H3 M68 1876a  
AUTHOR(s): Kanepuu, J. H. TITLE(s): He moolelo no Hamanalau, hanai a hawea : i laweia mailoko mai o na kaao kahiko o Hawaii nei : helu 1- helu 21, Ka Nupepa Kuokoa 12/28/1867-8/29/1868 / kakau ia e J.H. Kanepuu ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] 1 v. (unpaged) ; 28 cm. Photocopy. Originally published in the Hawaiian language newspaper Nupepa kuokoa, Dec. 18, 1867- Aug. 29, 1868.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Legends Hawaii. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN GR110 .H3 K36 1990  
TITLE(s): Ka moolelo o Heneri Opukahaia / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [59] leaves ; 28 cm. Photocopy from microfilm. Originally published as a series of articles in the Hawaiian language newspaper Ka nupepa kuokoa, Sept. 9, 1865-Mar. 24, 1866. Contents: Helu 1: Kona wahi moolelo mamua o kona hiki ana i Amerika-Helu 16.   OTHER ENTRIES: Obookiah, Henry, 1792-1818. Hawaiian language Texts. Hawaiians Biography. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN BV3680 .H4 O35 1865a  
AUTHOR(s): Haleole, S. N. TITLE(s): Ka moolelo o Kamehameha I / S.N. Haleole ; He mau olelo mua no ka mookuauhau o Kamehameha I / S.M. Kamakau ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990] [6] leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in the Hawaiian language newspaper Nupepa kuokoa, Apr. 20 and May 4, 1865.   OTHER ENTRIES: Kamehameha I, King of Hawaii, 1758?-1819. Hawaiians Kings and rulers. Hawaiians Biography. Hawaiian language Texts. Hawaiians Genealogy. Hawaii History To 1893. Kamakau, Samuel Manaiakalani, 1815-1876. Mau olelo mua no ka mookuauhau o Kamehameha I. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN DU627.1 .H35 1865a  
AUTHOR(s): Kamakau, Samuel Manaiakalani, 1815-1876. TITLE(s): Ka moolelo o Kamehameha I ; Ka moolelo o na Kamehameha ; Ka moolelo o Hawaii / na S.M. Kamakau ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [5] v. ; 29 cm. Photocopy from microfilm of material originally published in Ka nupepa kuokoa, Oct. 20, 1866-Jan. 9, 1869. Contents: [Vol. 1.] Helu 1?-22: No ke kaua ana o Kahekili me Kahahana, a me ka lilo ana hoi o ke aupuni o Oahu, i ka A.D. 1772, & 1773 -- [v. 2.] helu 23-45: No ka noho alii ana o Liholiho maluna o ke aupuni, a ua kapaia o Kamehameha II -- [v. 3.] helu 46: No ka noho alii ana o Liholiho maluna o ke aupuni, a ua kapaia o Kamehameha II-helu 70: No ka noho alii ana o Kauikeaouli maluna o ke aupuni, a ua kapaia o Kamehameha III -- [v. 4.] helu 71-94: No ka noho alii ana o Kauikeaouli maluna o ke aupuni, a ua kapaia o Kamehameha III -- [v. 5.] helu 97: No ka hiki ana mai o ka Hoomana Katolika Roma, i ka A.D. 1827-helu 98: No ka hiki ana mai o ka Manawa Aritemese o Farani.   OTHER ENTRIES: Kamehameha I, King of Hawaii, 1758?-1819. Kamehameha, House of. Hawaiians Biography. Hawaiian language Texts. Hawaii History To1893. Hawaii Kings and rulers. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861) Moolelo o na Kamehameha. Moolelo o Hawaii.   CALL #: HAWN DU624.96 .K35 K36 1866a v. 1-5  
AUTHOR(s): Kakina, Lorrin A. TITLE(s): Ka ninau ia ma Hawaii nei : oi ae ka pii o ke kumukuai mamua o na wahi e ae. Na kulana ano-e ame ka noho naaupo na kumu. O ka hoonaauao ke kumu e hoopakeleia ai / kakauia e Lorrin A. Kakina ; hoaakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [11] leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ka nupepa kuokoa, Aug. 13-Sept. 10, 1925. "Unuhiia no ke Kuokoa."   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Fisheries Hawaii. Fish as food Hawaii. Hawaiians Fishing. Fishery law and legislation Hawaii. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1896)   CALL #: HAWN SH319 .H3 K35 1925a  
AUTHOR(s): Wini, H. M. TITLE(s): No ka mahiai pulupulu / na H.M. Wini ; No ka mahiai ana / na Luhua ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [18] leaves ; 28 cm. Photocopy. Material originally published in the Hawaiian language newspaper Ka nupepa kuokoa, Mar. 1865-Feb. 1866.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Agriculture Hawaii. Hawaiians Industries. Luhua. No ka mahiai ana. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN S451 .H3 W56 1865a  
TITLE(s): No na makuahine mea keiki ; Mau rula no na wahine hapai keiki / na John Iwaiwa ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [15] leaves ; 28 cm. Photocopy from microfilm of articles originally published in the Hawaiian language newspaper Ka nupepa kuokoa, Feb. 17-Apr. 7 and May 19,1866.   OTHER ENTRIES: Infants Care Hawaii. Prenatal care Hawaii. Hawaiian language Texts. Hawaiians Health and hygiene. Iwaiwa, John. Mau rula no na wahine hapai keiki. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN RG961 .H3 N63 1866a  
TITLE(s): Ke ola kino / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [12] leaves ; 28 cm. Photocopy. Articles originally published in the Hawaiian language newspaper Nupepa kuokoa, Dec. 10, 1864-Mar. 10, 1866. Contents: Laau lapaau kupono / L. Kaina -- Castor oil -- Aila noha (castor oil) oia hoi ka aila koli -- Ke ola kino.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Medicinal plants Hawaii. Hawaiians Health and hygiene. Health. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN RA448.5 .H38 O43 1864a  
TITLE(s): Olelo Hawaii / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [2] leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ka puuhonua o na Hawaii, Jan. 26, 1917.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Hawaiian language. Hawaiians Language. Puuhonua o na Hawaii.   CALL #: HAWN PL6441 .O44 1917a  
AUTHOR(s): Kamakau, Samuel Manaiakalani, 1815-1876. TITLE(s): Na olelo pane a S.M. Kamakau. Kupaa oiaio! Kupaa oiaio!! Kupaa oiaio!!! / Hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [8] leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ka nupepa kuokoa, Oct. 24-31, 1868.   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Hawaii History To 1893. Hawaii Genealogy. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN DU625 .K34 1868a  
TITLE(s): Ka papa kuhikuhi makahiki : o na mea kaulana o Hawaii nei / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [10] leaves ; 28 cm. Photocopy. Originally published in Ka nupepa kuokoa, July 13-29, 1865. "Ka mookuauhau; a he papa hoomanao i na mea kaulana o na moolelo o Hawaii nei." Includes events from 1555 to 1794   OTHER ENTRIES: Hawaiian language Texts. Hawaii History Chronology. Nupepa kuokoa (Honolulu, Hawaii : 1861)   CALL #: HAWN DU627 .P37 1865a  
TITLE(s): Poha ka mai luku korela / hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [10] leaves ; 28 cm. Photocopy of material originally published in the Hawaiian language newspaper Ke au hou, Mar. 1-May 31, 1911.   OTHER ENTRIES: Cholera Hawaii. Epidemics Hawaii. Au hou (Honolulu, Hawaii : 1910)   CALL #: HAWN RC131 .H3 P65 1911a  
AUTHOR(s): Barose, de, Madame. TITLE(s): Ka wehewehe moeuhane / a ka Madame de Barose, ke kilokilo ouli kamahao a kaulana o na Palani ; (unuhiia e ka Anela o Mekiko) ; hoakoakoa ia e Laiana Wong.   [1990?] [6] leaves ; 28 cm. Photocopy from microfilm of material originally published in the Hawaiian language newspaper Ka lanakila, July 1-15, 1909.   OTHER ENTRIES: Dreams. Hawaiian language Texts. Lanakila.   CALL #: HAWN BF1098 .H3 B37 1909a

 

 

 

Copyright © 2004. University of Hawaiʻi at Mānoa. All rights reserved.
http://www2.hawaii.edu/~speccoll/hawaiilaiana.html
Last updated October 2004