Sundalo Lamang KayoSunadalo lang kayo,

Tumutugon sa tawag ng tiyan,

Kumikislot sa diit ng kapwa laman,

Lumiliyab sa sindi ng pangangailangan.

 

Sundalo lamang kayo,

Humpak ang gunita,

Malabo ang mithi bagaman haraya'y

Pambihira.

Lagda at salita ng iba ang nagpapakilos,

Bakit sa panibugho'y di pupusok?

 

Sundalo lamang kayo,

Malalamig ang puso at buto,

Malalalim ang bulsa at panata,

Ano't di pagagahis sa pangako ng bala?

Sundalo lamang kayo,

Mailap sa liwanag ng dila't diwa,

Iisa ang pagkilala

Sa dagitab at dangal.

 

Sundalo lamang kayo, hindi pa kawal.