PASKO 2005


Marami kang balabal nang dumating:
Pula para sa pagdiriwang--matagumpay na pagganap
Ng mga estudyante't kaguro sa tanghalan,
Pagdalaw ng mga kaibigan sa ibayong karagatan
At mumunting mga tagumpay na ako lamang ang nakakaalam;
Lila para sa aking wagas na pakikipagtalamitam
Sa mga anito at bathala ng aking tahanan;
Luksa para sa pagyao ng ilang kaibigan,
Pagtatapos ng isang hindi inumpisahan,
Muli't muling pagharap sa tawag ng kabiguan.
May alampay ka ring lunti-
Ikinukumot sa gabi, ako'y napapangiti.
Itong humihingi ng aking pansin,
Sa umagang nagpapadilig o gabing nagpapahilig.
Kung bakit sinusuklian ko ng bughaw
Lalo't larawan ng mga apo'y tinatanaw.
Silang ang mga tawa'y muli't muling
Pinakikinggan
Sa mga sulok ng alaala't talaarawan.
At di maiwasang masingitan ng dilaw
Kung nangingimbulong baka may kaagaw
Sa hinahanap na lingap o pagmamahal.

Makulay nga ang iyong pagdating
Sa amba ng ulan, lamig at hangin,
Nguni nagpapasyang ika'y salubungin
Sa ragasa ng tambol, plawta at kornetin
Sapagkat kinasasabikan kang makapiling.

Hirang kong pana-panahon kung dumatal,
Isa-isa kong aalisin ang iyong mga balabal.
Ibig kong makaniig ang tunay na ikaw
Sa pusod at tuktok ng iyong pag-iral.

Ay, halina, mga hinlog, katalamitam at irog,
Maanong tulutang ganap na mahulog
Ang balatkayo niyang suot,
Sa puso nating ayaw lumimot.

MALIGAYANG PASKO AT MANIGONG BAGONG TAON!

Elynia S. Mabanglo
18 Disyembre 2005