Malulungkot Na Araw,

Malulumbay Na Gabi

(tinig ng isang beteranong Pinoy)

 

 
Amerika, Amerika,

Ikaw ang aking lupang pangako.

 

Ibininhi kita sa pangarap

Nang matatag pa ako't malakas,

Saka dinilig ng aking dugo

Hanggang maging kahoy kang mabulas--

Nagbunga sa hinagap

Ng panukalang pangahas.

 

Amerika, Amerika,

Tigib ng iyong larawan ang mga araw ko't gabi

Kaya nabuyo akong itaya

Kaya't nabuyo akong itaya

Ang buhay at salita,

Ang ligaya't sumpa.

 

Amerika, Amerika,

Ikaw ang aking lupang pangako.

 

Ngayo'y naririto't sinisingil ang pangako

Bagaman walang tuwang

Sumasalubong sa pinto.

Sa halip, sa halip,

Niyayakap ako ng bating malalamig,

Naghihinala't nagbibintang

Nananakot, namamaslang.

Inilalahad ko ang kamay,

Alimura ang ‘yong binibigay;

Kinatok kita ng aking mga daing,

Nagpapanggap ang awa't ako'y inaalipin.

 

Amerika, Amerika,

Malulungkot ang araw

Dahil kawalang-pag-asa'y nakasisilaw;

Malulumbay ang gabi

Pagkat walang pag-ibig na nag-iiwi.

Beteranong kaluluwa ko'y napapagal--

Maanong biyaya'y tuluyang isikat!