Kay FlorMga kapatid, Lalo na sa inyong nagdurusa sa pait ng pangamba (ay takot) na panawan ng mahal--
Alam ko, hindi sapat ang panalangin
O ang tapik sa balikat upang palisin ang panimdim,
Maging ang salitang sukat magbalik ng tiwala--
Lahat tayo'y ninanakawan ng puso kadalasan
Ngunit bakit hindi iyon napaparam
Ilang ulit mang iwan o saktan;
Bagkus lumalaki't binibigyang-puwang
Ang iba pang kirot na di napaghahandaan.
Ay, salamat at may nakakahating kaanak/kaibigan
Kayat mga dalahi'y himalang gumagaang
Ngunit sadyang di sapat ang dasal
Upang mapaghilom ang sugat na taglay.
Pangako ko lamang gaya ng naganap sa maraming nakaraan
Ibayong tapang ang ibubunga ng bawat latay
At sa antak sisibol ang lalong mabuting ikaw:
Lalong tao at makatao, may talisik na sapat
Upang kahuluga't kabuluhan ng lahat-lahat
Sa buhay nita'y maibaybay na ganap.


Mabuhay ka Flor, at lalong mabuhay si Bernie!

May 29, 2006