KAMANYANG KAY TITA TERRY


(Alay kay Teresita V. Ramos sa kanyang pagreretiro sa UH)

Kinakaon mo ang dapithapon,
Umaga ng aming layon--

Ikaw, ina ng pangako, pag-asa
At pagsinta ng Filipino sa Amerika;

Ikaw, alab na nagpapabangon
Sa layong sinusubhan ng diskriminasyon,

Sinisiil ng pag-alipusta,
Dinudusta tuwina ng kalahi o kakontra;

Ikaw, nagpapaalsa ng aming kamao,
Nagpahugis ng salita sa aming mga dila:

Magandang umga, Kababayan, Kalahi.
Mabuhay, Salamat, Hanggang sa muli;

Ikaw, sa tanaw ko'y nagpapalingon
Upang maiugnay ang Bukas sa Kahapon.

Salamat, binibining diwata ng katutubong wika,
Salamat, nagkangalan ang Filipino sa putting lupa.akda ni

Elynia S. Mabanglo
Oktubre, 2003