Kakatwa Ang Panahon Ngayon sa Hawai'i

(mula sa isang liham kay Marj Evasco, Abril 19, 1995)

 

 

Kakatwa ang panahon ngayon ng Hawai'i--

 

Sa umaga at gabi:

masigabo ang hangin, maigting;

parang bagyo, humuhuni;

isinisikad ang tagumpay

sa mga pader at bakal.

Nayayanig di lamang ang pandinig

kundi maging ang mga pintong pinid.

 

Sa tanghali:

mayabang at mayabong ang araw,

nag-uugat sa balat

ang init,

lumalaganap ang paso, tahimik;

habang sa paligid,

nagliliyab ang kaluntiang hitik.

 

Natitigib ako ng mababangong panaginip.