Hanggang Kailan Maghihintay?

(Alay sa Amerika ng Isang Pilipinong Beterano)

 

May mga digma,

May mga digma,

Dapat mong harapin,

Dapat mong bakahin.

Kinawayan ka, kinambatan pa,

Ipinatatayang pilit

Dangal mo't hangarin.

Ay, ay, mapapahiya ka

Bayang nangako ng paglaya't pag-unlad

Sa mga mumunting bansang

Nanalig ng pagliyag.

 

 

May mga digma,

May mga digma,

Dapat naming harapin,

Dapat naming bakahin.

Pagkat nagbitiw ka ng pangakong taimtim.

Nakakrus sa diwa yaong pangarap na lihim

Ipatitikim mo ang layaw sa amin.

 

 

Ay, ay, isinugal namin yaring buhay

Hanggang maburdahan ang bundok at parang

Ng maraming bangkay.

Naiwan kaming sugat-sugatan,

Naghihintay, naghihintay

Lagdaan mo ang pasaporteng

Tangan.

 

Amerika, Amerika,

Hanggang kailan maghihintay?

 

May mga digma,

May mga digma,

Hinarap nami't binaka

Sa ngalan ng Amerika.

 

Nasaan ang gantimpagal?
Amerika, Amerika,

Hanggang kailan maghihintay?