Bilang OCW

 

Dinala ako ng kahirapan sa Hongkong,

Singapore, Saudi Arabia, London at Italia.

Pinali ko sa dila ang iba't ibang sambitin.

Sinanay ko ang katawan sa iba't ibang kumpas,

Galaw at tunog ng pagtalima,

Pagsagot,

Pagsunod;

Pinag-aralan ko kung paano ipakitang

Naunawaan ko ang paliwanag,

Ang utos,

Ang bilin.

 

Kaiingat, baka magkabisala--

Palad ito ng dating may alila

Maglilingkod ngayon sa banyaga.

 

Matiim na matiim sa isip ang alaala

Ng hapong iyon sa paliparan:

May visa ka ba sa pupuntahan?

Nasaan ang pasaporte?

Bilis, ipakita mo! Ipakita mo!

Baka nga naman peke ang papeles,

Baka nga naman hindi marunong bumasa,

Baka nga naman tatanga-tanga.

 

Malinaw na malinaw sa alaala

Ang hapong iyon sa paliparan:

'Pag pandak, maitim, sarat ang ilong,

Siguradong katulong!

Hindi ka magkakamali,

Ibinabandera ang mga pangalan sa maleta,

Puro kahon ang dala.

Pupunta/Galing sa/ng Qatar, Iraq, o Bahrain,

Isusugal/isinugal sa riyal o dinar

Ang iwing dangal.

 

Malinaw na malinaw sa alaala

Ang hapong lumatag sa paliparan:

Biyudang naghihntay ng pugot na bangkay,

Tumatangging magsalaysay.

Sino ba ang nagtatanong?

Kaibigan ba o kaaway?

Mailalahad ba ang kahihiyan?

Siya raw ay napagbintangan.

Sa dilim na gabi'y ipinupuslit

Ang pera't alahas ng among malupit.

 

Ngunit, ngunit, ngunit tumatangis

Ang katotohanang

Ibig na ibig lumaya't lumayaw--

Sa dilim ng gabi'y pumuslit

Ang among balbon.

Ang among balbon

Sa kama'y lumapit.

Sige na,

Sige na,

Nireregla ngayon ang aking asawa.

Sige na.

Amo, lalaki rin ako. . .

Sige na,

Dumapa ka, tumiyad pa,

Bayaang masalat ko ang puwit mo.

Makinis, makinis.

Malinis, malinis.

 

Nangilabot siya sa halas ng salat.

Amo. . .

Sandali lang ito!

Sige na,

Sige na,

Dumapa ka, tumiyad pa.

Idinuldol ng amo ang ari sa puwit niya.

Nanghilakbot ang katulong

Sa naramdamang lagkit.

Matigas na ari'y iwinawasiwas

Habang kumakayod sa kanyang balat

Ang mga kulot na buhok.

 

Umaalimbukay ang anghit

Sa kanyang silid.

Doon?

Baboy! Baboy! Baboy!

Isinalya niya ang among balbon.

Sinipa.

Sinuntok.

Baboy! Baboy! Baboy!

(Baboy na baboy sa taong ni hindi kumakain ng baboy).

 

Mabalasik na mura ang sumabit

Sa tainga niya

Nang lumabas ang amo sa kuwarto.

 

Maya-maya,

Dumating ang milisya

Inaaresto siya.

 

Malinaw na malinaw sa alaala

Ang mga imahen sa paliparan--

Bos, konting barya naman diyan.

Ikaw na ang bahala sa akin ma'm!

Wala ba tayong pa-krismas?

Ano ba ang puwedeng ihimagas?

 

Tila pinalaking mga kwadro ng danas

Luha't halakhak

Ng paghahanap-palad.

 

Naaalala ng dila ko ang sugatang lasa mo.

Sa yungyong ng mukha ko

Nakakanlong ang iyong anino;

Sa aking balikat

Nakatarak ang iyong paghihirap,

Pandayin ako upang humusay

Ang patunton

Sa tunay kong manlulupig;

Lihain ako para lalong kuminis

Ang paggahis sa sariling takot

Pangamba't hapis.

Mito

Ang paghahanap

Sa marangal na pang-agdong buhay.

Parang

Paghahanap

Ng itlog ng tagak,

Parang

Pagtalunton

Sa bahaghari

Upang gusi ng ginto'y maiuwi.

 

Ipahahamig kong lahat ang ipahahamig,

Buburahin ang lahat kong punto,

Iibahin ang pagkatao

Para makiayon/makaayon sa iyo

Manlulupig ko.

 

Buksan ang pinto

Papasukin ako,

Sa bayan mo,

Sa selda ko,

Sa libingan ko.