BabaylanIbuka mo ang nakakuyom na palad
Ikaw, matagal nang itinago ng kasaysayan.

Bayaan mong makita ko ang sarili
Sa laraw ng iyong mata, kabarong

Hindi nangangailangan ng iba.
Kaytatag ng iyong mga paa,

Nakatanim ka sa kahapon
Ngunit hinugis ang bukas

Sa kilos na malayon
Ay, manggagamot, taga-aliw,

Tagakalinga, ina, ate, kapatid.
Ikaw ang nagturo sa aking bumilang,

Ang nagpayong talikdan
Buhay ng lupit at karahasan.

A, di lamang kasangga at kasangguni,
Kapangarap pa.

Iniwan kita sa kahihiyan
Ngunit sinundan mo ako't sinuhayan .

Salamat Geleng, Pining, Nene, Tuding, Punay,
Terry, Mrs. Corcoro, Mrs. Mercado, Ate Caring, Nanay.

Salamat Nena, Dolly, Clemen, Tess, Diosa,
Puring, Amefil, Beni, Marj, Joyce, Lydia.

Salamat Connie, Joyce, at Erika,
Gayundin sa iyo Ester, Ruth at Maria

At muli, kay Maria, Birheng Maria,
Babaylan ko ngayon, bukas at noon pa.