Ay, Ay, Liwayway!


(Alay sa lahat ng Pilipinong Beterano ng ika-2 Digmaang

Pandaigdig na pumasa-Amerika matapos ang mahabang

paghihintay sa katuparan ng batas na nagbigay-karapatan

sa kanilang maging mamamayang Amerikano)

 

Ay, ay, liwayway --

Sumikat ka sa akin

Sa takipsilim ng buhay.

Akala ko, tuluyang pipikit

Nang di nasisilip

Ang pangakong matamis.

Ay, ay, liwayway--

Naparam ang lungkot,

Ang sigla'y lumukob

Abang kaluluwa'y nakalag

Sa kadena ng paghihintay,

kaytagal, kaytagal!

Ay, ay, liwayway--

Lupang pangako'y naging mairog. .

Hindi nasayang ang mga gatlang inimpok

Ng tiyaga't sigasig

Sa paghiling at pagkatok.

Ay, ay, liwayway--

Sumikat ka sa akin

Sa takipsilim ng buhay.