Sa Amerika

 

Hinatid ako ng hangin sa Amerika:

Sumakay ang mga mata at hipo

Sa ritmo ng mga lansangan--

Dumapo sa ragasa ng mga yabag sa New York,

Kumain ng murang mami sa Soho,
Nagpanggap na nakauunawa ng sining

Sa Village.

Doon ako unang nangulila ng mga pista--

Hilahan sa mga mumurahing kainan

Ng Central Market at Quinta;

Pangangalumata sa mga fastfood ng SM

Cubao at Galeria.

Hinanap-hanap ng pandinig ko

Ang masasayang tawagan,

Telebabad, bidahan, tsismisan

Pagkakain ng hapunan.

Wala nang sunduan o hatiran.

Wala nang langkayang panonood ng TV o pelikula.

Iyong di inaasahang katok ng kaibigan

Para siya damayan.

Malapit sa pagkakalapit.

Kaanak.

Kaibigan.

At kung kaalit naman,

Malayung-malayo sa pagkakalayo.

Pagdaramdam na kaydaling bihisan ng ngiti,

Pag-ibig na kaydaling maging galit.

 

Ay, ay, hinanakit,

Pilipino lamang ang may ganitong sakit.

 

Sumakay ang mga mata at hipo

Sa ritmo ng lansangan--

Tumili sa mga tawaran at nakawan ng mamamayan

Sa Los Angeles at San Francisco Chinatown;

Nagdagdag ng halas sa aking mga kamay

Habang iniisis ang mga kubeta sa Waikiki;

Habang hinuhugasan ang sugat sa mga bula ng Miami.

Sa Alaska,

Sinagasa ko ang ginaw sa pagpipindang ng tuna;

Sa Seattle,

Nakihimig ako sa aliw-iw ng paglalata ng sardinas

Habang tinutuyo ang lalamunan sa sigaw ng kapatas;

Ay,

Habang nililimot ang kirot sa mga indak ng blues at jazz.

 

Ngayon

Ipinagdiriwang ko ang salakay ng kamalasan--

Hinahanap ko ang mga kababayan saanman:

Sumasama/Nakikisama sa mga pista,

Humihingi/Nagbibigay ng tulong kung may binagyo

O nilindol na ka-Pilipino;

Nagmumura kung nagwawalambahala ang gobyerno;

Nakikilamas ng pitsa ng madyong

Saanman makakita ng pagkataon.

Pinipilit kong maging dati

Habang ang mga anak ko'y

Nagpapatubo ng bagong dila,

O nagsusuot ng kung kani-kaninong damit,

O kumakain kung kani-kaninong hapag.

Madalas,

Hindi kami magkaantiluhan.

Hindi nila ako maunawaan.

Hindi ko sila matanggap.

 

Samantala,

Iba't ibang bahagi ko ang namamatay

Sa habampanahong karera

Ng agap, utak at tatag--

Pinapaslang ako,

Ginugutay,

Ang mga alaala'y binubura't pinaglalaho

Walang malay.

 

Walang malay,

Isang bagong ako

Ang nabubuhay.