Ruth Elynia S. Mabanglo

Books

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source

Kundiman ng Katipunan

Contents

Prologo
Pasko ng Pagkabuhay
Si Oryang
Si Andres
Bugso ng Patutol
Pag-iisandiwa, Pag-iisampuso, Pag-iisandibdib
Alab ng Katipunan
Pagsubok
Katipuna'y Natuklasan
Simula ng Sigwa
Naglipana ang mga Bangkay
Inagaw ng Mariwasa ang Inimpok ng Bukha
Trahedya ng Tejeros
Epilogo