Ruth Elynia S. Mabanglo

Courses Taught

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source
Filipino 461


INTRODUKSYON SA KONTEMPORARYONG PANITIKANG TAGALOG


(Introduction to Contemporary Tagalog Literature)

Click here to download.Nilalaman ng Kurso | Layunin ng Kurso | Pangangailangan | Text | Sanggunian | Tagubilin Para sa Mga Papel | Markahan

Nilalaman ng Kurso

Mahaba at malawak ang saklaw panitikang Tagalog. Sintanda ito ng wika at ng mga taga-Pilipinas na nabibilang sa liping Tagalog. Nagmula ito sa pasalindilang panitikan (memoryado, bahagi ng kamalayan) hanggang sa panitikang itinala ng mga kagamitang elektroniko (pelikula, telebisyon, kompyuter, atb). Mula sa pananaw ng kasaysayan lalapitan ang kursong ito ngunit bibigyang-diin ang kontemporaryong panitikang Tagalog.

Tutukuyin ng "kontemporaryo"ang panahong pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaidig (sa Pilipinas, 1941-45). Ang literatura ay yaong mga akdang prosa (maikling kuwento, sanaysay. nobela at drama) at tulain (tula, epiko, atbp.) na nasulat sa wikang Tagalog (na tinatawag ngayong Filipino). Aalamin nito ang mga suliranin, panaginip, pagpapahalaga at iba pang makabuluhang bagay na nauugnay sa pagiging Pilipino batay sa nilalaman ng mga akda. Sapagkat introduksyon lamang, babasahin lamang sa kurso ang mga representatibong akda ng bawat panahon.

Through the literature, it is hoped that the readers would be able to reclaim their heritage (if they are Filipino Americans) or understand where the Filipinos are coming from (if they are Americans), to identify themselves in the characters they read, and to be inspired in writing their thoughts, sharing their feelings or simply, to appreciate what others have written, said or done.

Layunin ng Kurso

 1. Makilala, mabasa at maranasan ang mga ilang katangi-tanging kuwento, tula, dula at iba pang makabagong akdang Filipino.
 2. Matukoy ang kultura at pagpapahalagang Filipino na masasalamin sa mga akda.
 3. Mapalawak ang kasanayan sa pagninilay-nilay (analitikal) at pagsusuri (kritikal) sa wikang Filipino.
 4. Maisulat at maipahayag ang damdamin, palagay, puna at pagsusuri sa mga akdang binasa.
 5. Makapagsaliksik tungkol sa isang akda/awtor at makapagsulat ng isang akademikong papel sa larangang ito.

Pangangailangan

 • 4 na mahabang papel na may 4 pahina bawat isa, batay sa paksang itinakda sa silabus (isa sa mga papel ay nararapat malathala sa Katipunan Magazin).
 • rebisyon ng mga papel hanggang sa maging anyong handa na sa paglalathala o hanggang maging mahusay ang marka nito.
 • pagdalo sa mga gawaing kultural ng Katipunan o mga kaugnay na pagtatanghal
 • pagbasa ng mga itinakdang babasahin
 • pagdalo at partisipasyon sa klase (15 meetings)
 • bumasa ng isang maikling nobela (BATA, BATA, PAANO KA GINAWA)

Text

Mga Babasahin sa Filipino 461 (inihanda ni Ruth Elynia Mabanglo), mabibili sa Professional Image.

PETSA ARALIN/DISKUSYON GAWAIN/TAKDA
Linggo 1 Introduksyon sa Panitikan ng
Pilipinas (Depinisyon, saklaw, atb)
(Bidyo: Panitikan)
Lektyur

Talakayan
Linggo 2 Panitikang Bago Magkadigma
Kapaligiran
"Aloha" (kuwento, Deogracias
Rosario) "Sa Pula, Sa Puti"
"Bulaklak ng Lahing Kalinis-
linisan" (Balagtasan ni Jose Corazon
de Jesus at Florentino Collantes)
Isulat ang Buod ng mga akda

Pagbibigay ng Takda
Talakayan
BUOD, TANONG PUNA
Linggo 3
Panitikan sa Panahon ng Hapon

Kapaligiran
""Uhaw ang Tigang na Lupa"
(kuwento, Liwayway Arceo)
"Ako ang Daigdig" (tula, Abadilla)
Tanungan/Talakayan
Lektyur
Elemento ng Kuwento
Gawain sa Pag-unawa ng akda
Maikling Pagsusulit
BUOD, TANONG PUNA
Pag-uusap tungkol sa unang papel
Linggo 4 "Lupang Tinubuan" (kuwento,
Reyes) "Talambuhay ng aming Nayon"
(Sanaysay, Pineda)
Maikling Pagsusulit
Pag-uulat
Talakayan
BUOD, TANONG, PUNA
SABMISYON NG PAPEL 1
Linggo 5 "Suyuan sa Tubigan" (kuwento,
Pineda)
"Dugo at Utak" (kuwento, Reyes)
Talakayan: Elemento ng Sanaysay/ Tula

Maikling Pagsusulit
Linggo 6
Panahon ng mga Akdang
Makalipunan

"Tinig ng Darating" (Tula: Baylen)
"Kung Tuyo ng ang Luha mo, Aking
Bayan" (Tula, Hernandez)
Talakayan/Pagbasa ng Tula

Gawain sa Pagbasa
Bidyo
BUOD, TANONG, PUNAPESTA ARALIN/DISKUSYON GAWAIN/TAKDA
Linggo 7 Panahon ng Makalipunang Akda
"Impeng Negro" (kuwento, Sicat)
"Ang Burgis sa Kanyang Almusal"
"Kagila-gilalas na Paikipagsapalaran
ni Juan de la Cruz"
BUOD,TANONG, PUNA

Tanungan, Talakayan

IKALAWANG PAPEL
Linggo 8 Panonood ng Bidyo/Pananaliksik
Partikular na Kuwento/Dula ng Bawat Estudyante (iuulat)
Linggo 9
Panahon ng Makalipunang Akda

Pag-uulat ng:
"Usok ng Mapupusok ng Araw"
"Dalaw"
"Silid 21 Paraiso Motel"
"Isang Lunes"
Sabmisyon ng ika-2 Papel

GAWAIN SA PAKIKINIG NG ULAT
Linggo 10 Pag-uulat ng:
"May Isang Sundalo"
Limang Tulang Aktibista
"Abong Pangarap"
Limang akda tungkol sa
pangingibang-bayan
GAWAIN SA PAKIKINIG NG
ULAT

n.b.: Ika-3 papel ng mga
estudyante ang kanilang iniulat na
literatura
Linggo 11 Introduksyon sa Nobela
(Ilang sipi; panonood ng bidyo)
Excerpt ng "Kuko ng Liwanag"
Takda: Panoorin ang sineng
"Dekada Sitenta"
BUOD, TANONG, PUNA
Linggo 12 "Bata, Bata, Paano ka Ginawa" ni
Lualhati Bautista
Linggo 13 "Bata, Bata, Paano ka Ginawa"
Patuloy na Talakayan
BUOD, TANONG, PUNA
Linggo 14 "Bata, Bata, Paano ka Ginawa"
Talakayan
BUOD, TANONG, PUNA
Linggo 15 Huling Araw ng Pagtuturo
SABMISYON NG IKA-4 PAPEL tungkol sa 'BATA.."
Panonood ng "Bata, Bata, Paano ka Ginawa"

Sanggunian:

 • Aguila, Reuel Molina, et al (Mga Editor). Kamao: Panitikan ng Protesta 1970-1986 (Tula), Cultural Center of the Philippines. 1987.
 • Arrogante, Jose A. Panitikang Filipino: Antolohiya. Maynila: National Bookstore. 1983
 • Cruz, Isagani at Soledad Reyes. Ang Ating Panitikan. Maynila. Goodwill Trading Company, Inc. 1984.
 • Dela Rosa, JJ Alvarez at Roland Tolentino. Engkwentro: Kalipunan ng mga Akda ng mga Kabataang Manunulat. Maynila: Kalikasan Press. 1990.
 • Medina Jr., B.S. Tatlong Panahon ng Panitikan. Manila: National Bookstore, 1972.
 • Pineda, P., Gerturdes Pinada at Tomas Ongoco, Ang Panitikang Pilipino sa Kaunlarang Bansa, Maynila: National Bookstore, 1979.
 • Torres-Yu, Rosario. (Ed) Panitikan at Kritisismo, Bahagi I-III. Maynila: National Bookstore, 1981.

TAGUBILIN PARA SA MGA PAPEL:

 • Ipasa ang mga papel sa itinakdang petsa
 • Isabmit nang nakamakinilya, dalawat patlang ang espasyo (double-spaced), may titulo o pamagat, inayos nang mainam upang hindi gaanong mali ang baybay o ispeling at nilagyan ng angkop na sanggunian kung kailangan.
 • Kung isinauli na ng guro ang papel para sa rebisyon, mangyaring gawin agad ang koreksyon at ipasa agad.
 • Kung inihahanda ang papel para sa publikasyon, mangyaring sumunod sa mga deadline. Alamin ang mga deadline ng kahit anong dapat ipasang papel.
 • Hanggat posible iwasan ang paggamit ng Ingles. Kung hindi alam ang ekwibalent sa Filipino ng nais ipahayag o sabihin, magtanong sa guro, kaklase, kaibigan o kaya'y sumangguni sa diksyonaryo.
 • Ipunin ang papel . Isama ang mga burador o draft at ipasa sa isang portfolio sa huling araw ng klase.

MARKAHAN
(Kabuuan: 100%)

 • Atendans at partisipasyon sa mga talakayan gayundin sa iba pang gawing kultural
  ng Katipunan at ng Programang Filipino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40%
 • Mga Papel (4 at iba pang buod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40%
 • Pag-uulat at Pagsusulit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%