Ruth Elynia S. Mabanglo

Courses Taught

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source

FILIPINO 315 (O,W)

Filipino Aural Comprehension

Matamang Pakikinig sa Filipino

                                   

NILALAMAN AT LAYUNIN NG KURSO

 

Click here for download.Pangangailangan ng Kurso | Pagmamarka | Balangkas ng Kurso | Proyekto | Sanggunian

 

Ito ay isang kurso sa pangkalahatang pag-unawa sa napakinggan at nakatuon sa paglilinang ng kasanayan sa pakikinig sa Filipino.  Ilalantad ang mga estudyante sa:

 

  • Pamilyar at mahuhulaang kaalaman mula sa mga napapakinggang teksto na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay;
  • Kaalaman mula sa mga napapakinggang tekstong may kaugnayang impormasyonal at dyornalistiko (gaya ng balita, ulat sa panahon, panayam, patalastas);  at
  • Kaalaman mula sa mga tekstong  nauugnay sa panitikan, musika at mga materyal na nagbibigay-inspirasyon (dramang pantelebisyon, balagtasan, etc.)

 

Lalahok ang mga estudyante sa isang masusing prosesong nakatuon sa pag-unawa.  May mga gawain at mga takdang-araling makakatulong sa paglilinang ng kasanayan sa matamang pakikinig. 

 

Layunin nitong:

 

  • Maunawaan ng mga mag-aaral ang nilalaman ng mga tekstong pampakikinig sa mga nauugnay sa pulitika, kultura, lipunan, eknomya, relihiyon at pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan sa Pilipinas at ng mga Filipino American sa dayaspora.
  • Matukoy at mapahalagahan ang mga damdaming kaakibat ng mga natuklasang kaalaman at katunayan.
  • Masuri ang panloob at panlabas na kahulugan ng mga ekspresyon, kilos at saloobing kaakibat ng mga tekstong napakinggan.
  • Makagawa ng mga pasulat na pagsusuri/pananaliksik ukol sa mga kahulugan, ekspresyon, kilos, saloobin at nilalaman ng mga konsepto at kaalamang napakinggan.
  • Makabuo ng mga orihinal na akdang mapapakinggan ng iba batay sa natutuhang kaalaman, pangkulturang saloobin at konseptong bunga ng sariling pagsusuri at pananaliksik.

 

PANGANGAILANGAN NG KURSO

 

1.  Pagdalo sa klase at masiglang pakikilahok sa gawain.

2.  Pagsulat ng 6 na maiikling papel (3 pahina ang bawat isa) na mamarkahan lamang sa

     pagkaraan ng rebisyon.  Isa sa mga papel na ito ay dapat malathala sa magasing

     Katipunan.

3.  Presentasyon ng isang proyektong (CD o Video) na kailangang magsalita ang

     mag-aaral sa Filipino.  (Maaaring tungkol sa isang paglalakbay; saliksik; libangan na

     ilalahad at sa Filipino at panonoorin ng mga mag-aaral.

 

 

PAGMAMARKA

 

Pagdalo sa klase at pakikilahok (pati sa Katipunan)........................         30%

Lahat ng Sulatin at Pagsusulit ........................................................       35%

Proyekto at Lahat ng Gawaing Pasalita...........................................        35%

KABUUAN.................................................................................100%

 

BALANGKAS  NG  KURSO (Course Outline)

 

 

Petsa

 

 

PAKSA/GAWAIN

 

TAKDANG-ARALIN

 

Unang linggo

 

Silabus

Overview ng kurso

Introduksyon kung paano makinig;

 

 

Pakikinig sa lektyur

 

Ikalawang Linggo

 

Video 1:Sa palengke

Video 2:Sa Tindahan Sarisari

 

.

 

 

Ikatlong Linggo

 

Video 1: :Pagluluto

Video 2: Pangungumbida

 

 

Pagbubuod ng mga napakinggan (pasalita); pag-aaral

Role play; discussion

Assignment: Panoorin ang CD-Rom

Pagpasa ng  Sulatin Blg. 1

 

 

Ikaapat na Linggo

 

Pagsusuri ng mga Natuklasan

 

 

Ikalimang

Linggo

 

Video 1: Pagbibigay ng Direksyon

Video 2: Pag-eeksamen sa Pasyente

 

 

 

 

 

Ikaanim na

Linggo

 

Pagbasa:

 

“Ang Kulturang Mall” ni Roland Tolentino

 

Pagpasa ng

Sulatin Blg 2

 

Ikapitong

Linggo

 

 

Talakayan:

Ang Buhay Filipino—Paglalahat ng mga hinuha; palagay

UNANG PASALITANG PAG-UULAT

 

 

 

 

 

Petsa

 

 

PAKSA/GAWAIN

 

TAKDANG -ARALIN

 

Ikawalong

Linggo

 

Pagpapatuloy ng usapan ng Oktubre 4

 

Pagpasa ng Sulatan Blg 3

(Tungkol sa pelikula)

 

 

Ikasiyam na

Linggo

 

Bidyo tungkol Arkitektura

 

 

Gawain sa pag-unawa at pakikinig

Reaksyong Pasalita

 

Ikasampung

Linggo

 

Pakikinig sa tula: “Ang Manok kong Bulik”

ni Jose Corazon de Jesus; “Dapat nang Marinig ang mga Anakpawis” ni Virgilio Almario

 

Diskusyon at Reaksyon tungkol sa napakinggan

Pagpasa ng Outline sa Proyekto

 

 

Ikalabing-isang Linggo

 

 

Lektyur: “Ang Sining ng mga Pilipino sa Hawaii” (panauhing tagapagsalita)

 

Pagpasa ng REBISYON

sa Sulatin 1, 2, 3

 

 

Ikalabintatlong

Linggo

 

Bidyo: “Minsan Lang Sila Bata”

 

 

Pagpasa ng

Sulatin 4

 

 

Ikalabing-apat

Na Linggo

 

Bidyo: Ang mga Maid sa Hongkong

 

Sulatin 5-6:

Iskrip ng Proyekto

 

 

Ikalabinlimang

Linggo

 

Talakayan at Gawain ukol sa mga Suliraning

Panlipunan ng Bansa

 

 

 

Ikalabimpitong Linggo

 

Presentasyon ng mga Proyekto

 

 

Ikalabingwalong

Linggo

(Final Exam Schedule)

 

Presentasyon ng mga Proyekto

 

 

Pagpasa ng lahat ng

rebisyon

 

 

PUNAHIN:  Maaaring mabago ang lahat ng paksa sa balangkas batay sa napagkasunduan at pangangailangan ng klase.  Bibigyan ng guro ng kaukulang patalastas ang anumang pagbabago sa klase.

 

           

PROYEKTO

 

Para sa pangangailangang pangkomunikasyon, isang proyekto (paggawa ng isang video, DVD o CD) ang ihahanda ng bawat isang mag-aaral. 

 

Maaaring paksain ng proyekto ang mga isyung panlipunan dito at sa Hawaii; mga isyu ukol sa identidad; mga bagay na kaugnay ng sining (gaya ng musika, arkitektura, pintura, atbp.); paglalarawan ng isang tanawin o mahalagang pook; pagbibigay ng impormasyon, o kaalaman.

 

Ang haba ng bidyo o CD ay hindi dapat kulangin sa 15 minuto.  Kailangang sumulat ng iskrip ang estudyante na may mga pagsasalaysay na siya ang magsasalita.  Kailangang aprubahan ng guro ang kanyang iskrip para makita ang pasalaysay na bahagi nito bago irekord.  Kailangan ding magpraktis ng pagbigkas at pagsasalita upang maging malinaw at madaling maunawaan.

 

Ipiprisinta ang bawat bidyo sa huling dalawang miting ng klase.

 

 

SANGGUNIAN:

           

Mabanglo and Hiple: Authentic Tagalog Video, University of Hawaii at Manoa, 1997.

 

Ramos, Teresita: Pakinggan at Unawain ( Listen and Understand).  NSA/University of Hawaii, 1991.

 

Ramos, Teresita: Pag-unawa sa Kulturang Pilipino (Comprehending Filipino Culture), 18 Documentary Videotape Series, NSA/University of Hawaii, 1991.

 

Cultural Center of the Philippines Documentary Videos (1991) on Panitikan, Arkitektura, Sayaw, Sining Biswal, Pelikula at Musika.

 

Iba pang materyal:  “Minsan Lang Sila Bata”; “Mga Maids sa Hongkong”, “Panayam ni Tereso Tullao”