12 Sepatemaba 1863 - Ka Nupepa Kuokoa

KA MOOLELO
-O-
ELEIO

HELU 2.

IA MANAWA, NINAU AE LA O KAKAALANEO ia Lanikaula, “Pehea la auanei ka pono o ke Akua o Aahualii?” Olelo aku la o Lanikaula, “Aia no ia i ka mea i pono i ko ke’lii manao, ina no he aloha ko ke’lii i ke Akua, oia iho la no; a ina hoi he huhu ko ke’lii i ke Akua, alaila, e hanaia no e like me ka makemake o ke’lii; a o ko ke’lii makemake wale no ke hanaia. Aka hoi, ma ka’u oihana, oia hoi ka oihana kaula, ke olelo aku nei au ia oe. ‘E make o Aahualii,’ no ka mea, ina no e ola o Aahualii, alaila, oia no ke kipi o ka aina, aohe he kipi e ae.”

I ka lohe ana o Kakaalaneo i ka olelo a ke kaula, alaila, hoopuiwaia mai la kona lunamanao e ka maka’u, alaila, o kona ae koke aku la no ia imua o ke kaula i ka make o Aahualii.

A hooholo ke’lii me ke kaula i ka make o Aahualii, alaila, olelo aku la o Lanikaula i ke’lii, “E ke’lii, e kala aku i na kanaka a pau o keia puali o Maui nei, penei ka hana ana: mai Wailuku mai a hiki i anei, e lawe mai i ka wahie ma keia aoao mai, a mai Waiehu mai a hiki loa mai i Kaanapali nei, e lawe mai no hoi ko laila wahie ma ia aoao mai, e hana ka wahie a nui.”

Ia manawa no, o ka hoolaha ia aku la no ia o ka lohe i na kanaka a pau ma kela Ahupuaa keia Ahupuaa a puni kahi i manaoia e oki i ka wahie, ia lohe ana o na kanaka i ke kauoha a ke’lii, o ka manawa iho la no ia, ua akoakoa koke mai la na kanaka me ka wahie e like me ka makemake o ke’lii.

A akoakoa mai la na kanaka a pau me ka wahie, a nana iho la ke Kaula a ike i ka nui o ka wahie, alaila, olelo aku la ke Kaula i ke’lii, “Ke ike nei au, ua nui ka wahie, aka, hookahi mea i koe, o ka awa, nolaila, eia ka pono, e kii kekahi poe i ka awa, aia ka awa e kii ai, o ka awa o Kahana.”

Aia ia wahi iuka pono o Kaanapali, o ka awa nae o Kaanapali a pau, oia ka awa e kii ia ai e na kanaka, o keia awa nae i kiiia’i he awa hoohainu no ke akua, no Aahualii. A makaukau ka awa, a me na mea a pau i hoomakaukauia no ka pepehi ana ia Aahualii, alaila, hoomaka ae la lakou e pii i kahi i noho ai o Aahualii. Lawe ae la na kanaka i ka wahie a lakou i hoomakaukau ai, hele pu ae la no hoi ke’lii Kakaalaneo me na kanaka, mamuli o ke kauoha a ke Kaula. A i ka hiki ana o ke’lii, a me ke Kaula, a me na kanaka, ma kahi i noho ai o Aahualii, alaila, kamailio ae la ke Kaula me Aahualii. Olelo aku la o Lanikaula ia Aahualii, “E Aahualii, i hele mai nei au e halawai me oe, aia ko puni la o ka awa.”

Alaila, olelo aku la o Aahualii, “Aole o’u makemake i ka awa.”

A lohe o Lanikaula i keia manao o Aahualii, alaila, hooikaika hou loa ae la o Lanikaula, imua o Aahualii e ae mai i kona manao, me ka inu i ka awa.

A i ko Aahualii ae ana mai i ka inu i ka awa, alaila, o ko Lanikaula kena ae la no ia i na kanaka e mama i ka awa, alaila, o ka mama ia ae la no ia o ka awa a nui; ua hoopiha ia ka awa i na umeke nui he iwakalua.

A pau ka mama ana o ka awa, alaila, hoka ia ka awa, a pau ka hoka ana i ka awa, alaila, hoohee ia ka awa i na apu, a piha na apu he iwakalua i ka manawa hookahi, alaila, olelo aku la o Lanikaula ia Aahualii, “E Aahualii, ua pau ka awa i na apu, o ka inu wale no koe.”

Alaila, ala mai la o Aahualii, a hoomaka ae la oia e inu i ka apu awa mua, a i kona inu ana i ka awa, alaila hoomaka hou mai la na kanaka i ka mama hou i ka awa mamuli o ke kauoha a Lanikaula.

I ka inu ana o Aahualii i ka awa, ia manawa, ua papaia na kanaka aole e lalau, hookahi wale no hana a na kanaka, o ka mama mai i ka awa.

No ka mea, ua hoailona o Lanikaula ma kona ano kilokilo, a ua ike oia e make ia ana o Aahualii, no ka mea, ua maopopo i ko ke Kaula manao ka la e hoohainu nei i ka awa, ia Aahualii, oia o Mohalu. Ua olelo mua aku no oia ia Kakaalaneo, e waiho ka hoohainu i ka awa ia Aahualii, aia a hiki i ka manawa o ke Kapuhua. O ke Kapuhua, oia ke kapu i o Mohalu, a e noa ana i ka wanaao o Akua.

I ka inu ana o Aahualii i ka awa i ka la o Mohalu ka inu ana, a o ka make ana i ka wanaao o Akua.

A no ka nui loa o ka inu ana o Aahualii i ka awa, mamuli o ka hookina o ke Kaula, nolaila, nui loa mai la ka ona, a i ka ona ana o ke akua, nolaila, maluhiluhi mai la oia, a moe aku la; a i ka moe ana o Aahualii, no ka ona i ka awa, alaila, kena aku la ke Kaula i na kanaka e hoopiha i ka wahie ma ka waha o ke ana.

A hoopiha iho la na kanaka i ka wahie, e like me ke kauoha a ke Kaula. A piha ka waha o ke ana i ka wahie, alaila, hoopiha ia ka wahie maluna pono iho o ke ana, a pela i hooili ia’i ka wahie maluna iho a pau pono. A i ka pau ana o ka wahie i ka hooiliia, alaila, pupuhi ia mai la ke ahi, a i ka waiho ana o Aahualii i ka ona o ka awa, a halawai aku la ka wela o ke ahi ia ia, alaila, oni ae la oia, a wahi ae la i ke ana, a naha ae la ke ana, alaila, komo ae la oia iloko o ka wahie a me ke ahi, a lu ae la oia i ka wahie a me ke ahi, helelei aku la ka wahie, a no ka nui maoli no o ka wahie i hooiliia maluna iho, nolaila, lanakila ole ai oia maluna o ke ahi.

Aka, ua oleloia, ua Poalua, o kona waiho ana iloko o ke ahi, a make aku la kona kino ano akua.

A make o Aahualii mamuli o ke akamai ame ka ike o ke kaula Lanikaula, alaila, akahi no a waiho maikai iho la ko Kakaalaneo manao. Akahi no hoi a hoihoi aku o Kakaalaneo i na makaainana o kela Ahupuaa keia Ahupuaa e hoi i ko lakou wahi, no ka mea, ua make ae nei ke kipi o ka aina.

A mahope mai o ka make ana o Aahualii ia Lanikaula, alaila, hoala hou mai la no ke’lii i kana hana mau o ka ono i ka awa o Waiohue, Koolau, Maui, kahi no a Eleio e kii mau ai i ka awa no ke’lii, a hahaiia’i e Aahualii.

(Maanei e hoi hou mai kakou a e kamailio no Eleio, ame kana mau hana ma ia hope mai.)

I ka manawa i hoouna houia’i o Eleio e kii hou i ka awa no ke’lii; ia manawa, holo hou aku la o Eleio mamuli o ke kauoha a ke’lii.

I keia holo ana nae o Eleio, aole oia i holo ma kahi ana e holo mau nei, no ka mea, ua maka’u loa o Eleio i kela wahi, no kona alualu ia ana no e Aahualii, nolaila, mau no ia maka’u iloko o Eleio. Nolaila, i keia holo ana ona, hoohuli ae la oia i kona hele ana ma ka aoao ma Kona, Maui.

I kona hele ana mai Kekaa aku, a huli ma ka aoao Kona o Maui, hele aku la oia a hiki i Honuaula, alaila, halawai oia me keia wahine uhane, me Kelekeleiokaula.

O keia wahine uhane i oleloia o Kelekeleiokaula kona inoa, he kaikamahine hou no oia, aole i ike i ke kane, aka, no kona mai ana a make, nolaila, hele mai kona uhane a halawai me Eleio ma Pohakuulaula; aia ia wahi mauka pono iho o Puumahoe i Honuaula - a ike aku la o Eleio i keia wahine maikai e noho ana i ka puuoioina, kuhi aku la no o Eleio, he wahine maoli no keia; aole ka! eia ka he wahine uhane. Aka, i ko Eleio ike ana aku nae i keia kaikamahine, aole o kanamai o ka wahine maikai, a halawai kino laua nei, he maka no he maka, he waha no he waha; alaila, aloha akula no o Eleio ia ianei, aloha mai la no hoi kela ia Eleio.

Alaila, ninau mai la o Kelekeleiokaula ia Eleio, “E hele ana kau huakai i hea?”

Hai aku la no hoi o Eleio, “E hele ana au i ka awa no kuu alii.”

Alaila, ninau hou mai la no hoi o Kelekeleiokaula, “I hea kau awa e hele nei.”

Hai hou aku la no hoi o Eleio, “Aia ia ma Koolau, i Waiohue.”

Alaila, olelo hou mai la o Kelekeleiokaula, “Ua loihi loa kau hele ana mai nei maanei, aia ae la no ke alanui kokoke loa ma o ae o Wailuku, a ma Hamakua ae a Keanae, a Wailua, malaila ae o ka hiki no ia i Waiohue, aka, maanei ea, ua loihi loa.”

Alaila, olelo aku la hoi o Eleio, “Ua maa no au e hele mau nei malaila, a ua alima paha a’u hele ana ma ia wahi, aka, no kuu alualuia ana e ke Akua o Koolau, e Aahualii, a mai make au, e ole ke kaula o Molokai make ai ua Akua la, a ua make oia, aka, o kana mau hana, ua kau wale mai nei no ka weli ia’u; nolaila, kuu mea i hele mai nei ma keia aoao ma kahi aole i heleia eia.

Alaila, pau ae la ko Kelekeleiokaula manao, a olelo aku la nae oia ia Eleio, “E ia ae no ka awa kokoke la, o ka awa a kuu makuakane, e hoi no kaua alaila, huhuki i ka awa, a nui ka awa o ko haku, alaila hoi, i noho no ia a pau ka awa kii hou mai no, ua ike iho la no ia waena, eia ka hewa, o ko hookolo ae ia makou, he hele mai no kou a ka awa, huhuki no a hoi.”

Alaila, olelo aku la o Eleio ia Kelekeleiokaula, “Aole e pono au ke uhuki i ka awa o kuu haku ianei, no ka mea, aole e inu kuu haku i ka awa o na wahi e ae, aia wale no o ko Waiohue, i Koolau ka awa, oia wale no kana awa e inu ai. Ina hoi ha he inu i ka awa o na wahi e ae, i na no hoi ua kii koke ia aku no hoi ka awa no Honokohau, a me Kaanapani a puni, he awa kokoke loa ia, aia no ka ia ala awa makemake o ko Waiohue i Koolau.”

Alaila, olelo hou mai la o Kelekeleiokaula ia Eleio, “I inu ole hoi paha ko haku i ka awa o na wahi e ae, i kou hoi aku no hai, aka hoi, ina no hoi paha oe e olelo aku ana no Waiohue no keia awa, aole no paha kela e hoole mai.”

Alaila, olelo aku la o Eleio, “Aole e nalo ka awa o na wahi e ae ia ia, aole no hoi e nalo ko Waiohue awa ia ia, no ka mea, ua maa kela i ka ona mau o ka awa o Waiohue, a ina e lawe ia aku ka awa o na wahi e ae, aole oia e ona iki ana, alaila, o ka hoole mai la no ia, me ke kena mai no e holo hou mai no au i ka awa i ka po.”

(Aole i pau)