UHM cataloging policy:  Set filing indicators for any and all initial articles in Pacific Islands languages that we can recognize,  even if that language's articles are not listed in the AACR2 appendix.
 
 
Pacific language codes
 
Language            Code             Articles
===============================================
Bislama                 bis                                           
---------------------------------------------------------------------------
Chamorro              cha                                        
---------------------------------------------------------------------------
Fijian                     fij               a, ai, i, ko, na, nai, o
--------------------------------------------------------------------------
Gilbertese             gil               taian, te
---------------------------------------------------------------------------
Hawaiian              haw            he, ka, ke, na, o, o ka, o ke, o na
--------------------------------------------------------------------------
Kapingamarangi   map            di
--------------------------------------------------------------------------
Mangarevan          map            ko, te
--------------------------------------------------------------------------
Maori                     mao            a, he, ko, nga, te
--------------------------------------------------------------------------
Marquesan            map
--------------------------------------------------------------------------
Marshallese          mah
---------------------------------------------------------------------------
Niuean                  niu             e, ko, tau
---------------------------------------------------------------------------
Nukuoro                map             te
---------------------------------------------------------------------------
Palauan                  pau
---------------------------------------------------------------------------
Ponapean                pan
---------------------------------------------------------------------------
Rapanui                   rap
---------------------------------------------------------------------------
Rarotongan              rar             au, e au, ko, te
---------------------------------------------------------------------------
Samoan                   smo            le, nai, ni, o, se, si           (NOTE: Samoan code was revised; used to be:  sao)
---------------------------------------------------------------------------
Tahitian                  tah             e, mau, te
---------------------------------------------------------------------------
Tok Pisin                 tok
---------------------------------------------------------------------------
Tokelauan               tkl             ko, te
---------------------------------------------------------------------------
Tongan                    ton            e, gaahi, ko, koe, ngaahi
---------------------------------------------------------------------------
Tuvalu                     tvl             a, ko, ne, ni, se, te
---------------------------------------------------------------------------
Uvea                        map            ko, ye
---------------------------------------------------------------------------
Yapese                     yap
 

This page is created with TreePad