Keola's portrait superimposed over a snow-covered Mauna Kea, with the name Keola Donaghy in gold lettering

nā pukana

2003 - "Na Himeni a John Kameaaloha Almeida, He Kalailaina Ho'ohalikelike Me Ke Kalele Ma Luna O Ka Ka 'Oko'a O Ka Puana Kama'ilio A Me Ka Puana Himeni". Pepa Kēkelē Laeo‘o.

2003 -"Ke A'o Ho'okeleka'a'ike - Hawaiian Language Instruction Via The Internet." Puke Mo‘olele o ka ‘aha kūkākūkā "The Advancement of Computing in Education (AACE) Conference on Hypermedia In Education," na Silva, Kalena lāua ‘o Donaghy, Keola

2003 - "Ke A'o Ho'okeleka'a'ike - Hawaiian Language Instruction Via The Internet." Conference Proceedings, "DigitalStream," California State University - Monterey Bay , Silva, Kalena a me Donaghy, Keola

1997 - "'Olelo Hawai'i - A Rich Oral History, A Bright Digital Future," Cultural Survival Quarterly, Donaghy, Keola

1997 - "Leoki: A powerful voice of Hawaiian language revitalization" Computer Assisted Language Learning Journal #10, Warschauer, Mark. lāua ‘o Donaghy, Keola

Kekahi mau kōlamulamu e pili ana i ka ho‘ohana ‘ia ‘ana o ka ‘ōlelo Hawai‘i ma ka ‘enehana ma nā nūpepa "Ka Wai Ola o OHA"

Kekahi mau kōlamulamu e pili ana i ka ho‘ohana ‘ia ‘ana o ka ‘ōlelo Hawai‘i ma ka ‘enehana ma nā nūpepa "Na Maka O Kana"