Keola's portrait superimposed over a snow-covered Mauna Kea, with the name Keola Donaghy in gold lettering

Nā Papa

A‘o au i ka papa Ka Mō‘aukala a me ka Ho‘omohala ‘ia o ka Puolo Hawai‘i (HWST176) ma nā kau hā‘ulelau, a ‘ao au i ka papa He Ho‘olauna I Ka Puolo Polenekia (HWST175) ma nā kau kupulau. Ua a‘o mua au i ka papa HAW101/HAW102 (‘Ōlelo Hawai‘i Kūlana Ha‘aha‘a) ma ka pūnaewele puni honua a me ka papa HAW101 ma ke kahua kulanui. (‘oiai a‘o ‘ia kēia papa ma ka ‘ōlelo Pelekāne, e hō‘ike ‘ia ka ‘ōwehe ma ka ‘ōlelo Pelekāne)


HWST/MUS 175: An Introduction to the Music of Polynesia

The course is a general survey of the traditional and acculturated music of eight major Polynesian island groups - Tonga, Sāmoa, Aotearoa (New Zealand), Cook Islands, Society Islands, Marquesas Islands, Rapa Nui (Easter Island) and Hawai‘i. Music is viewed both as an organization of sound and as a product of culture and people. Lectures will be supplemented with sound recordings and video presentations of the various music genres discussed. When available, guest lecturers/musicians will perform in class.

HWST/MUS 176: The History and Development of Hawaiian Music

This course focuses on traditional and acculturated vocal and instrumental music of Hawai‘i. Dance genres related to the music will also be discussed although not in as much detail. Music (and dance) will be examined both as an organization of sound (and movement), and as a product of culture and people. Lectures will be supplemented with sound recordings and video presentations of the various music genres discussed. When available, guest lecturers/musicians will perform in class.